חוזרים ונהלים , משרד הבריאות
חטיבת הבריאות

חוזרים ונהלים

תוצאות 30-1 מתוך 2424

תוצאות 30-1 מתוך 2424
מספר המסמךשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
04/2015קווים מנחים לסדציה פליאטיבית לחולה הנוטה למותמינהל רפואהבתוקףבתוקף22/03/2015פתח
05/2015מידע למשפחות הנפטרים בדבר זכאות לשירותי קבורהמינהל רפואהבתוקףבתוקף22/03/2015פתח
06/2015מתן שירותי דיאליזה למבוטחי קופות החולים בשעת חירוםמינהל רפואהבתוקףבתוקף22/03/2015פתח
02/2015מיון ראשוני במחלקות לרפואה דחופה – טריאז'מינהל רפואהבתוקףבתוקף20/01/2015פתח
14/2011aהנחיות מקצועיות לטיפול פיזיותרפיה באשפוז החריףמינהל רפואה פיזיותרפיהבתוקףבתוקף01/09/2014פתח
03/2015הכשרה נדרשת לביצוע תורנויות רופא ביחידות לטיפול נמרץמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/02/2015
28/2014הוראה למתן מזון ייעודי במוסדות רפואייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף24/09/2014פתח
41/2014הזנה אנטראלית חודרנית למבוגריםמינהל רפואה מועצות לאומיותבתוקףבתוקף30/12/2014פתח
05/2013סל מזון לבתי חולים כללייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף27/01/2013פתח
16/2013עידוד ההנקה בבתי החוליםמינהל רפואהבתוקףבתוקף19/06/2013
34/2012איתור מטופלים בסיכון לתת תזונה בבתי חולים כללייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף13/11/2012
18/2014הכנת תרכובות מזון לתינוקות ותרכובות מזון ייעודי במוסדות רפואיים מינהל רפואהבתוקףבתוקף15/05/2014פתח
08/2014שמירה על תזונה נבונה באתרי ממכר מזון במוסדות רפואייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף10/02/2014
36/2014סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף06/10/2014פתח
15/2011אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטימינהל רפואהמבוטלמבוטל10/04/2011פתח
30/2013הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנסמינהל רפואהבתוקףבתוקף10/10/2013פתח
01/2015הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015 (חוזר מינהל רפואה)מינהל רפואהבתוקףבתוקף15/01/2015פתח
91/1988כלכלה אנטרלית (הזנה דרך זונדה)מינהל רפואהמבוטלמבוטל28/12/1988פתח
02/1995כלכלה אנטרלית (הזנה דרך זונדה) - עדכון חוזרמינהל רפואהמבוטלמבוטל03/01/1995פתח
03/2009הוראת שעה ביטול חובת צילום חזה שגרתי לאחר הכנסת זונדה מהנחיר לקיבה למטרות הזנה אנטרליתמינהל רפואהמבוטלמבוטל08/01/2009פתח
29/1994כלכלה אנטרלית (הזנה דרך זונדה) - עדכון חוזר מס' 91/1988 מינהל רפואהמבוטלמבוטל23/06/1994פתח
40/2014הטיפול במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) בחבלות ראש קלות בתינוקות וילדים - עדכוןמינהל רפואהבתוקףבתוקף17/12/2014פתח
01/2014נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאותמינהל רפואהבתוקףבתוקף07/01/2014פתח
25/2006מתן תרכיב מוצמד נגד זיהום פנוימוקוקי – PREVENARמינהל רפואהבתוקףבתוקף16/08/2006
41/2002שתלים קוכליאריים של חב' CLARIONמינהל רפואהבתוקףבתוקף21/08/2002פתח
38/2014הערכות לחורף 2014-2015מינהל רפואהבתוקףבתוקף07/10/2014
13/2009נוהל מכשירי הליכה ותותבות גפייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף10/03/2009פתח
39/2014הנחיות למניעת זיהום בדרכי השתן למטופלים מאושפזיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף16/11/2014פתח
52/2013המלצה לניהול כח אדם ותשתיות במחלקות לטפול נמרץ ומיוחד בילוד ובפג (פגיות)מינהל רפואהבתוקףבתוקף31/10/2013
49/2013דיווח על משך התור בקהילה לבדיקת רופא ולשירותים רפואייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף29/12/2013
הקודם
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור