חוזרים ונהלים, משרד הבריאות
חטיבת הבריאות

חוזרים ונהלים

03/08/2011

תוצאות 30-1 מתוך 2405

תוצאות 30-1 מתוך 2405
מספר המסמךשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
29/2014טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילהמינהל רפואהבתוקףבתוקף20/08/2014
08/2011עדכון התוספת השניה של פקודת בריאות העם (רשימת מחלות מחייבות הודעה)מינהל רפואהבתוקףבתוקף06/02/2011פתח
09/2010מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל מינהל רפואהבתוקףבתוקף17/02/2010פתח
11/2011יישום תקן ישראלי לסיכום אשפוז במוסדות אשפוז מינהל רפואהבתוקףבתוקף20/02/2011פתח
11/2012חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועים מיוחדיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף09/05/2012פתח
15/2003ויתור סודיות - מסירת מידע רפואי על מטופלמינהל רפואהבתוקףבתוקף09/03/2003פתח
17/2008עדכון רשימת מחלות מחייבות הודעה אינדיבדואלית מינהל רפואהבתוקףבתוקף08/04/2008פתח
18/2002מחלות מחייבות הודעה - עדכון מינהל רפואהבתוקףבתוקף18/02/2002פתח
21/1990תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה), התשמ"ד-1984 מינהל רפואהבתוקףבתוקף06/02/1990פתח
23/1998חובת הודעה על פטירות וארועים מיוחדים מינהל רפואהבתוקףבתוקף31/03/1998פתח
23/2010שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפולמינהל רפואהבתוקףבתוקף13/09/2010פתח
29/2000סימול מידע רפואי-קידוד אבחנות ופעולות-נוהל עבודה מינהל רפואהבתוקףבתוקף03/10/2000פתח
35/2009קידוד אבחנות במחלקה לרפואה דחופה ("חדר מיון") - יישום הליך החלפת גרסת ICD9CM לשנת 2009/2010מינהל רפואהבתוקףבתוקף09/11/2009פתח
36/1989תקנות בריאות העם (דווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן) התשמ"ב - 1982מינהל רפואהבתוקףבתוקף30/04/1989פתח
41/2000ניהול ספר פטירותמינהל רפואהבתוקףבתוקף06/09/2000פתח
11/2014הגשת המלצה למכשירי שיקום וניידות - העברת מידע בין קופות החולים למשרד הבריאותמינהל רפואהבתוקףבתוקף16/03/2014פתח
48/2006נהלי עבודה - השרות לריפוי בעיסוקמינהל רפואהבתוקףבתוקף28/11/2006פתח
04/1988תשלום עבור תעודות רפואיות מינהל רפואהמבוטלמבוטל01/01/1988פתח
52/1996חיוב עבור העתקת רשומה רפואיתמינהל רפואהמבוטלמבוטל02/06/1996פתח
66/1996חיוב עבור העתקת רשומה רפואיתמינהל רפואהמבוטלמבוטל08/09/1996פתח
78/1995חיוב עבור העתקת רשומות רפואיותמינהל רפואהמבוטלמבוטל16/11/1995פתח
20/2014ביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)מינהל רפואהבתוקףבתוקף20/05/2014פתח
23/2014טיפול בנפלים עוברים מתים תינוקות רכים ובחלקי גוף אדםמינהל רפואהבתוקףבתוקף23/06/2014פתח
15/2011אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם לילדים המאובחנים ברצף האוטיסטימינהל רפואהמבוטלמבוטל10/04/2011פתח
27/2014הנדון: גישה ישירה לפיזיותרפיהמינהל רפואהבתוקףבתוקף10/07/2014פתח
26/2014בנק חלב אם – הסטנדרטים והתקנות המתאימים להפעלה בישראלמינהל רפואהבתוקףבתוקף23/06/2014פתח
22/2014התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים – מעקב וליווימינהל רפואהבתוקףבתוקף28/05/2014
44/2013רשם שבץ מוחימינהל רפואהבתוקףבתוקף22/12/2013
46/2013הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2013 - טיפולי שיניים לסובלים מחוסר מולד מרובה של שינייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף23/12/2013פתח
23/2014הנחיות למניעת התפשטות Clostridium difficile במוסדות רפואייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף29/05/2014
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור