חוזרים ונהלים , משרד הבריאות
חטיבת הבריאות

חוזרים ונהלים

תוצאות 30-1 מתוך 2429

תוצאות 30-1 מתוך 2429
מספר המסמךשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
10/2015המלצה, התאמה ואספקה של מכשירי תקשורת תומכת וחלופית לאנשים עם מוגבלות לשימוש אישי בביתםמינהל רפואהבתוקףבתוקף21/05/2015פתח
40/2006איסור כניסת אנשים לא מורשים למחלקות אשפוזמינהל רפואהבתוקףבתוקף12/11/2006פתח
11/2015נהלי עבודה השרות לריפוי בעיסוקמינהל רפואהבתוקףבתוקף21/05/2015פתח
01/2014נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאותמינהל רפואהבתוקףבתוקף07/01/2014פתח
05/2015מידע למשפחות הנפטרים בדבר זכאות לשירותי קבורהמינהל רפואהבתוקףבתוקף22/03/2015פתח
03/2015הכשרה נדרשת לביצוע תורנויות רופא ביחידות לטיפול נמרץמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/02/2015
04/2015קווים מנחים לסדציה פליאטיבית לחולה הנוטה למותמינהל רפואהבתוקףבתוקף22/03/2015פתח
10/2011הנחיות קליניות לטיפול פוטותרפי במחלות עור מינהל רפואהבתוקףבתוקף02/02/2011פתח
49/2006הודעה על "ארוע חריג"מינהל רפואהבתוקףבתוקף30/11/2006
03/2004בדיקות רפואיות משפטיות לנפגעי עבירה ע"י המרכז הלאומי לרפואה משפטית בבי"ח וולפסוןמינהל רפואהבתוקףבתוקף18/02/2004
03/2014הסכמה לקבלת דם ומוצריומינהל רפואהבתוקףבתוקף19/01/2014
35/2003סדציה בילדים ע"י רופא שאינו מרדיםמינהל רפואה13/05/2003
28/2011נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כללייםמינהל רפואהבתוקףבתוקף12/07/2011פתח
18/2010נטילת דגימת דם ממחוסר הכרה לשם "בדיקת שכרות"מינהל רפואהבתוקףבתוקף15/06/2010פתח
42/2011העברת מטופל במצב קריטימינהל רפואהבתוקףבתוקף10/11/2011פתח
41/2013מתן תרופות "בנות סיכון"מינהל רפואה יחידה לניהול סיכונים ומידע תרופתיבתוקףבתוקף05/12/2013פתח
09/2015סדציה עמוקה בילדים על ידי רופא שאינו מרדיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף04/05/2015פתח
08/2015ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למותמינהל רפואהבתוקףבתוקף04/05/2015פתח
02/2015מיון ראשוני במחלקות לרפואה דחופה – טריאז'מינהל רפואהבתוקףבתוקף20/01/2015פתח
35/2002נוהל טיפול עובד/ת סוציאלי/ת בנשים נפגעות אלימות במשפחה לרפואה דחופהמינהל רפואהבתוקףבתוקף15/07/2002פתח
27/2009בטיחות במתן טיפול תרופתי במלר"ד ילדיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף26/08/2009פתח
29/1992מלריה מינהל רפואהבתוקףבתוקף23/04/1992פתח
16/1998גביית תשלום עבור ביקור בחדר מיון ("אגרת מיון") - אנשי צבא מינהל רפואה06/03/1992פתח
30/1994נוהל שמירת ילודים וילדים המאושפזים בבתי חולים מינהל רפואהמבוטלמבוטל03/04/1994פתח
36/2014סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדיםמינהל רפואהבתוקףבתוקף06/10/2014פתח
09/2011סדציה למבוגרים ע"י רופא שאינו מרדיםמינהל רפואהמבוטלמבוטל07/02/2011פתח
20/2014ביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)מינהל רפואהבתוקףבתוקף20/05/2014פתח
07/2015הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015- טכנולוגיות דנטליות מינהל רפואהבתוקףבתוקף15/04/2015פתח
61/1997מתן זריקת Anti D לנשים הרות בעלות סוג דם RH שלילימינהל רפואהבתוקףבתוקף23/09/1997פתח
51/2004השארת ילדים ללא השגחה - תיקון לחוק העונשין, התשס"א 2001מינהל רפואהבתוקףבתוקף31/10/2004
הקודם
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור