מערך הפסיכולוגיה, משרד הבריאות

מערך הפסיכולוגיה

רחוב
5 מיקוד:
6,684,937
ת"ד:
כתובת: תל אביב - יפו~הרבי מבכרך
נגישות:
​המקום נגיש לבעלי מוגבלויות
טלפונים:*5400, 08-6241010
פקס:02-5655969
שעות פעילות: המשרד אינו מקבל קהל

משתתף ואחראי ליישום מדיניות המשרד בנושאים שבאחריותו בתחומים השונים של הפסיכולוגיה ברמה ארצית ומייצג את נושא הפסיכולוגיה בהנהלת המשרד.
קובע עקרונות ושיטות עבודה ומפקח על יישומם ע"י הפסיכולוגים בכל יחידות המשרד.

 

תחומי פעילות:

  • טיפוח והכשרת ההון האנושי.
  • בקרות על עבודת הפסיכולוגים במסגרת מנהל רפואה, בבתי חולים כלליים  ובבתי חולים לבריאות הנפש, בקופות חולים  וביחידות המפוקחות על-ידי המשרד וטיפול בהבטחת איכות השירותים הפסיכולוגים הניתנים לציבור.
  • גיבוש מדיניות בנושא מניעה וטיפול (מניעת אובדנות טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית וכו').
  • אחריות ופיקוח על הקצאת מלגות.
  • ניהול פנקס הפסיכולוגים וועדת הרישום (הנפקת רישיונות לבוגרי הארץ וחו"ל).
  • ניהול תקנות הפסיכולוגים מתן אישורי מומחיות בתחומים השונים אישורי הסמכה להדרכה ואישורים למוסדות המוכרים להתמחות.
  • מתן מענה לציבור הרחב (בכל נושא הקשור לפסיכולוגיה ולפסיכולוגים).

קישורים רלוונטיים

  קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים - באתר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור