מחלקת שיקום, משרד הבריאות

מחלקת שיקום

מחלקת השיקום, באגף לבריאות הנפש היא הגוף האחראי במשרד הבריאות על תהליכי השיקום של אנשים הסובלים ממגבלה נפשית והשתלבותם בקהילה  והיא  פועלת מכוח חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000. 
מטרת המחלקה היא לאפשר את השיקום וההשתלבות של אנשים עם מוגבלות נפשית ברמה גבוהה כל הניתן של עצמאות תפקודית. 

שירותי השיקום בבריאות הנפש הינם שירותים מכווני לקוח, ממוקדים באדם ומשלבים התערבויות שיקומיות-טיפוליות מקדמות החלמה מוכחות ראיות. שירותי השיקום ממוקדים בסיוע לאדם לפתח מיומנויות ונגישות למשאבים להם הוא זקוק על מנת להגביר את שביעות רצונו ואת יכולתו להצליח בתחומי המגורים, התעסוקה, ההשכלה והסביבות החברתיות בהם הוא בוחר.

ערכי הליבה עליהם מבוססת העשייה השיקומית מוכוונת ההחלמה 

ערכי הליבה מושתתים על האמונה ביכולתו של האדם ללמוד, להתפתח ולהשתנות בכל גיל ובכל מצב. 
שירותי השיקום הפסיכיאטרי ממוקדים באדם, מתבססים על כוחותיו ועל יכולותיו, מכווני החלמה ותקווה ומעוצבים באופן המותאם לצרכיו האישיים והייחודיים, בהתאם לערכיו, תקוותיו ושאיפותיו. כמו כן, מאמין מערך השקום בבריאות הנפש כי לכל אדם הזכות להגדרה עצמית, לקבלת החלטות, לייצוג ותמיכה בזכויותיו ומתנגד לתיוגו ולהפלייתו בשירותים ובקהילה. מעורבותם והשתתפותם של צרכני השירותים ובני משפחותיהם הם מרכיבים חיוניים להליך השיקום וההחלמה.
שירותי השיקום הפסיכיאטרי צריכים להיות זמינים ונגישים בכל עת שהאדם זקוק להם. כמו כן, אמורים שירותי השיקום הפסיכיאטרי להיות חלק אינטגראלי מהראייה הכוללת ומשולבים היטב עם שירותים פסיכיאטריים, רפואיים ואחרים.

 

הכשרה והדרכה

מחלקת השיקום הקימה תחת החסות האקדמית של הקריה האקדמית אונו את בית הספר הארצי להכשרה, הדרכה והטמעת התערבויות שיקומיות מקדמות החלמה בבריאות הנפש. 
 
מטרת בית הספר היא להפיץ את ערכי השיקום וההחלמה, לבנות, לפתח ולקדם תהליכי הכשרה ולמידה של ידע, מיומנויות וערכים בתחום השיקום בבריאות הנפש, ליישם ולהטמיע התערבויות מקדמות החלמה, לקהל המתמודדים, המשפחות, אנשי המקצוע, עובדי השיקום והעובדים במערך הטיפול – בתי חולים ומרפאות.
 
בית הספר מקיים קורסים והכשרות עבור אנשי שיקום למיניהם העוסקים בתחום בריאות הנפש: אנשי מקצוע, אנשי שיקום סמך מקצועיים, מתמודדים ובני משפחה, למען קידום האיכות המקצועית של מערך השיקום.
בית הספר פועל גם בשלוחה צפונית  - בחיפה ובשלוחה דרומית - במרכז הפדגוגי באר שבע. 
 

פרויקט מדדי תוצאה

כחלק מחיזוק אופיו הציבורי והבטחת איכות מערך השיקום בבריאות הנפש, הוחל  בתחילת שנת 2013 בביצוע פרויקט להערכה של יעילותם ומועילותם של שירותי השיקום השונים, באמצעות מדידת התהליכים, התפוקות והתוצאות של המערכת השיקומית. 
הפרויקט הינו בבחינת מיזם משותף של מערך השיקום באגף לבריאות הנפש, קרן ל. טאובר ואוניברסיטת חיפה.  פרויקט לאומי זה הינו  ראשון מסוגו וראשון בגודלו. (למידע נוסף על הפרויקט – לחצו כאן)


פרויקט לקידום הדיאלוג בין מערך הטיפול למערך השיקום

מערך השיקום באגף לבריאות הנפש יזם פרויקט לקידום הדיאלוג בין בתי החולים הפסיכיאטריים, המרפאות לבריאות הנפש ומערך השיקום בקהילה.
מטרות הפרויקט:
  • קידום הדיאלוג והקשר הבינאישי בין עובדי בתי החולים, המרפאות לבריאות הנפש לבין עובדי השיקום בקהילה.
  • חיזוק המעורבות והידע של המשתתפים, הן בנושאים הקשורים במערך האשפוז, הן בנושאים הקשורים במערך האמבולטורי והן בנושאים הקשורים במערך השיקום בקהילה.
  • יצירת סביבה המקדמת דיאלוג בנושאי הרצף הטיפולי-שיקומי, שיתופי הפעולה, האתגרים, הקשיים וההזדמנויות בהם נפגשים כל אחד מהשותפים למען קידום התהליך הטיפולי-שקומי של צרכן השירות ובני משפחתו.
  • בניית ערכה למודל עבודה משותף לשם השמירה על הרצף הטיפולי-שיקומי למען רווחת צרכן השירות ובני משפחתו. הערכה מכילה את התפיסה העקרונית, פרקטיקה של הצטרפות, מודל עבודה מפורט, המבוסס על הנחיות עבודה ברורות בממשקי עבודה שונים בין מערך הטיפול והשיקום וקוים מנחים לתהליך ההטמעה.
פרויקט הפיילוט החל במחוז הצפון באזור גליל מערבי. (להרחבה על הפרויקט – לחצו כאן)

עבודה נגישה - אתר אינטרנט לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה

משרד הבריאות מקדם תהליכים שמאפשרים ככל הניתן שילוב מתמודדים בשוק הפתוח, לפיכך שותף לבנייה של עבודה נגישה - אתר אינטרנט שמיועד למציאת משרות עבור אנשים עם מוגבלויות. אתר זה מספק אפשרות טובה ויעילה לעצמאות ונגישות בנושא חיפוש עבודה של ציבור המתמודדים.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

הכשרה בשיקום בבריאות הנפש

 

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז לבית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש.