הודעות המכון, משרד הבריאות
אגף הרוקחות

הודעות המכון

הודעות המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה

תוצאות 25-1 מתוך 25
תאריךכותרת
28.06.2015תשלום אגרה עבור בדיקת איכות תכשיר לצורך רישום
08.03.2015מסמך הבהרה בנושא שינוי מתכונת היבוא
24.03.2014תאים ורקמות (כולל דם ומרכיביו) ממקור אנושי לשימוש בבני אדם
18.02.2014תעודת הצטרפות ל-OMCL
24.10.2013הסדרי תשלום - עדכון
28.08.2013הקלות בתעריפי אגרות שינויים
08.04.2013הודעה ליצרני/יבואני אימונוגלובולינים
19.02.2013טיוטת תיקון של תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים) - ייצור חומרי גלם פעילים
10.12.2012הסכם ACAA
02.09.2012הנחיות להגשות לרישום של תכשירים ביולוגים
21.08.2012מוצרים ותכשירים רפואיים מבוססי תאים ורקמות
26.07.2012החזרת תכשירים למלאי סחיר
06.02.2012שינוי מתכונת היבוא - נייר הבהרה
17.01.2012הגשת בקשות ביחידות להערכת תיקים במכון
18.09.2011הגשת בקשות ליחידות להערכת תיקים במכון
14.03.2011שינוי בסדרי הגשת בקשות לרישום תכשיר חדש ולחידוש רישום של תכשירים כימיים
02.02.2011הגשה לרישום של תכשירים ביולוגיים שאושרו ב-FDA או ב-EMA תהליך מזורז
30.01.2011נהלי יציבות בתכשירים רפואיים
27.01.2011אימוץ נוהל שינויים
08.12.2009הנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים"
08.12.2009קבלת ישראל כחברה בארגון - PIC/S
01.01.2009קבלת ישראל כחברה בארגון ה- PIC/S
01.08.2008ביקורת משותפת של ארגון ה- PIC/s והאיחוד האירופאי
10.07.2012נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי - מהיבט האיכות
10.07.2012מצגת לתעשיינים - נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי מהיבט האיכות
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור