מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, משרד הבריאות
אגף הרוקחות

מכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה

סמל משרד הבריאות

המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה הוא המכון של משרד הבריאות האחראי להבטיח איכות התרופות המשווקות בישראל. פעילות המכון מוסדרת בתקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו ותקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים) תשס"ח.  המכון מפקח על תרופות ביולוגיות וכימיות לשימוש הומאני ולשימוש וטרינרי מייצור מקומי ומיבוא.

  
   
פעילות המכון כוללת שלושה תחומים:

  • פיקוח על מפעלי התרופות
  • בדיקות מעבדה לתרופות
  • הערכת הנתונים לאיכות התרופות המוגשות לרישום בישראל.
    

במכון יחידה לאבטחת איכות הפועלת בכל יחידות המכון במטרה להבטיח כי כל התהליכים והפעילויות של המכון מתבצעים בהתאם לסטנדרטי האיכות שהמכון נדרש להם.
  

לפניות במזכירות המכון:
02-6551702
02-6551717

 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה