נהלים, משרד הבריאות
מינהל טכנולוגיות ותשתיות רפואיות

נהלים

03/08/2011

תוצאות 26-1 מתוך 26

תוצאות 26-1 מתוך 26
מספר המסמךשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
619נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה של מערכת בבואת תהודה מגנטית – M.R.I.יחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/06/2013פתח
נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכון לרדיולוגיה אבחנתיתיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/06/2013פתח
12נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה - מכשירי רנטגן לשימוש וטרינרייחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/06/2013
נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכשירי פנורמי / C.T שיניים במרפאות שיניים פרטיותיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/06/2013
567נהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מרפאות שיניים בבעלות תאגיד (המפעילות פנורמי / C.T שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2013פתח
144בקשה לשחרור ציוד קרינה מהמכסיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/10/2013פתח
197נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה - מכשירי סטטוס בלבד במרפאות שיניים פרטיות או תאגידיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/06/2013פתח
תנאים להפעלת מכון ממוגרפיהיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף02/04/2013
31/1982איבחונים רדיולוגיים לנשים בגיל הפוריות ובהיריוןיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה מינהל רפואהבתוקףבתוקף23/03/1982פתח
נהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלת מכון רדיולוגיה דנטלית / מכון פנורמה / טומוגרפיה שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2011
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי ילודים (פגים)יחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן בחדר ניתוחיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי רנטגן בחדר צינטור / אנגיוגרפיהיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מיכשור לבדיקת צפיפות העצםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.Tיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בחדר רנטגן לצילום ו/או שיקוףיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה – למפעילי מכשירי רנטגן בשימוש במחקריחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן ניידיםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף09/07/2009
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי פנורמה – שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהל שימוש בתגי ביקורת קרינה אישייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
הסבר לנוהל ענידת התגיםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות מקרינה בצילומים אצל וטרינריחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
554נוהלים ותנאים לקבלת היתר הפעלה – מכון לבדיקת צפיפות העצם / מכשיר צפיפות העצם.יחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/04/2011פתח
11-485נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.T לסתות שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהטיוטה11/07/2007פתח
נוהלי בטיחות קרינה בצלומי רנטגן בחדר אנגיוגרף / צינטורי לביחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף03/08/2011
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור