נהלים, משרד הבריאות
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

נהלים

תוצאות 18-1 מתוך 18

תוצאות 18-1 מתוך 18
מספר המסמךשם המסמךקובץיחידהסטאטוסתאריך
RD_25082015נוהל בקשת רישיון למתקן רדיולוגיה אבחנתית / מכשיר רפואי מיוחדיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף28/06/2017פתח
12נוהל בקשת רישיון למכשיר רנטגן וטרינרייחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף17/07/2016
נוהלי בטיחות קרינה בצלומי רנטגן בחדר אנגיוגרף / צינטורי לביחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף03/08/2011
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן ניידיםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף09/07/2009
07/2014נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.T לסתות שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף11/07/2007פתח
נוהלי בטיחות קרינה בחדר C.Tיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי פנורמה – שינייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בחדר רנטגן לצילום ו/או שיקוףיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה – למפעילי מכשירי רנטגן בשימוש במחקריחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהל שימוש בתגי ביקורת קרינה אישייםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
הסבר לנוהל ענידת התגיםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות מקרינה בצילומים אצל וטרינריחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי רנטגן בחדר צינטור / אנגיוגרפיהיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מיכשור לבדיקת צפיפות העצםיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה בצילומי ילודים (פגים)יחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
נוהלי בטיחות קרינה למפעילי מכשירי רנטגן בחדר ניתוחיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינהבתוקףבתוקף01/07/2007
31/1982איבחונים רדיולוגיים לנשים בגיל הפוריות ובהיריוןיחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה מינהל רפואהבתוקףבתוקף23/03/1982פתח
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה