שירות המזון הארצי, משרד הבריאות
שירות המזון הארצי

שירות המזון הארצי

רחוב
12 מיקוד:
6,473,912
ת"ד:
כתובת: תל אביב - יפו~הארבעה
נגישות:
המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400* , 08-6241010
פקס:02-5655969                                          דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
שעות פעילות: מחלקת ייבוא:
ימים א', ה' בשעות 9:00 - 12:30
ימי ג' , בשעות:
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00

שאר המחלקות בתיאום מראש
שעות עבודה: 07:30 - 16:00

שירות המזון הארצי הוא המופקד על הפקוח על המזון בארץ בכל היבטיו.
האחריות מתחילה מהקטיף, השחיטה, קבלת החלב במחלבה, ביצים לאחר מיון,
דגים לאחר הדייג ומזון מיובא והאחריות מסתיימת בצריכתו.

 

תחומי פעילות - מטה

 • קביעת מדיניות הפקוח
 • הכנת תקנות, צווים, תקנים, הנחיות, הוראות נוהל לביצוע 
  ע"י שלוחות המזון בלשכות,  נפות ומעברי גבול. קביעת
  ויישום שיטות פיקוח כגון GMP, HACCP בייצור ושווק מזון.
 • הנפקת  אשור מוקדם לייבוא מזון.
 • אבטחת מזון בטיחותי, איכותי ואוטנטי לצרכנים.
 • פקוח על הובלת מזון מהחי.
 • פקוח  בשיתוף השלוחות על מפעלי מזון ועסקי מזון
 • ביצוע סקרים ומחקרים
 • הדרכת עובדים
 • מקור מיידע מקצועי
 • יחסי גומלין עם גופים שונים בארץ ובחו"ל

ערכי ליבה

 • שמירה וקידום הבריאות
  אנו רואים את פעילותנו המקצועית והמינהלית, מכוונת ומונחית לשמירה וקידום בריאות האדם והציבור.

 

 • שאיפה למצוינות מקצועית
  תפקידנו להמשיך ללמוד ולעקוב אחרי התפתחות הידע המקצועי בארץ ובעולם, ליזום פעילויות מחקר ופיתוח וליישמם בתוך כל מגזרי פעילותנו כדי להוות את הסמכות העליונה בנושאי מזון עבור כל לקוחותינו - ציבור הצרכנים, היצרנים, בעלי עסקי מזון שונים והיבואנים.
 • אחריות למדיניות פיקוח
   אנו מחויבים לגבש וליזום מדיניות פיקוח ברורה וישימה. ליזום הצעות לחקיקת חוקים, תקנים ותקנות, נהלים והנחיות שיטות וכלים ולדאוג לעדכונם ומימושם תוך מעורבותנו לביצוע הפיקוח בשטח.
 • בקרה מרכזית והפקת לקחים
  אנו מחויבים על גיבוש שיטות, נהלים, ואמצעים שיאפשרו בקרה מרכזית על פעילויות הפיקוח בכל התחומים, המגזרים המקצועיים והאזורים הגיאוגרפיים, כך שיתקיימו שליטה ובקרה אפקטיביים, בעיקר לצורך הפקת לקחים וקבלת החלטות על פעולות שיש לבצע/לנקוט כדי לממש את הייעוד.

 

 • מרכזיות הלקוח והשירות
  אנו מאמינים במרכזיות הלקוח הפנימי והחיצוני, ובזכותו לקבל מאתנו את השירות המיטבי בסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים. אנו נהיה קשובים לציפיותיו ודרישותיו ונדאג לספק לו את השירות המתאים.

 

 • איכות ויעילות ניהולית
  אנו מצווים לנהל את שירות המזון הארצי בגישות ושיטות ניהול מתקדמות ולקיים בהצלחה את הייעוד והמטרות. אנו נפעל על פי תוכנית עבודה משולבת למערך המזון כולו. נדאג לבחון ולבקר את פעילותנו על פי מדדים ונבצע תהליכי הפקת לקחים והטמעתם.

 

 • מחויבות לעובדים
  אנו רואים בעובדנו את הנכס המרכזי שבעזרתו נוכל לעמוד במשימות שלקחנו על עצמנו. אנו נדאג לשביעות רצונם. נטפח ולקדם אותם מקצועית וניהולית וניצור סביבת עבודה מעודדת יצירתיות, חשיבה מקורית, עבודת צוות ושיתוף בהחלטות.

 

 • התנהגות אתית
  אנו נפעל בלא משוא פנים ועל פי סטנדרטים מקצועיים, כלפי כל העוסקים במזון ונקפיד על עקרונות מסחר הוגן והתנהגות פיקוחית נאותים.

 

 • חשיבות המידע
  אנו מחויבים לרכז ידע ומידע בנושאי בטיחות המזון ולהעמידו לרשות הציבור ואנשי המקצוע ולפרסמו בצורה יזומה ושוטפת. אנו מחויבים לרכז מידע על פעילויות הפיקוח ולהשתמש בו לצורכי הפקת לקחים, קבלת החלטות הנובעות ממנו, ומחימוש עקרונות הפיקוח והבקרה.

 

 • שיתופי פעולה וקשרי גומלין
  אמונתנו המקצועית מחייבת יוזמה ועידוד שוטפים של שיתופי פעולה עם מחלקות בתוך שירותי בריאות הציבור, ארגוני צרכנים, ארגוני תעשיינים ויבואנים, מוסדות אקדמאים, משרדי ממשלה ולשכות המשרד.
   
   

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

הודעה לציבור

 

 • החל מיום חמישי 17/8/2017 ועד יום חמישי 31/8/2017 לא תתקיים קבלת קהל במחלקת ייבוא, כולל המחלקה הווטרינרית.
  בקשות לייבוא תטופלנה כסדרן.

  אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.