מחלקה לתזונה, משרד הבריאות
שרותי בריאות הציבור

מחלקה לתזונה

סמל משרד הבריאות
רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:02-5080407
פקס:02-6474840                                             דוא"ל: tzuna@moh.health.gov.il
שעות פעילות: 8:00 - 16:00
 
המחלקה לתזונה מתמקדת בתחומים הקשורים הן בתזונת האוכלוסייה הבריאה והן בתזונת האוכלוסייה הסובלת ממחלות שונות והזקוקה להזנות מיוחדות.
 
פעילויות המחלקה מתבצעות תוך שיתוף פעולה עם גופים נוספים ממשרד הבריאות ומחוצה לו, מתוך ראייה רחבה כי התזונה היא חלק בלתי נפרד ממכלול הנושאים המקיפים את בריאות האדם.
 
 
 

מטרות  

 
 • הבטחת תזונה: לקדם סביבה המאפשרת גישה לתזונה הולמת, ומעודדת את החברה לבחור במזון הקשור בבריאות.
 • הבטחת תזונה לאוכלוסיות מיוחדות: לאפשר הזנה ברוח ההנחיות לקבוצות באוכלוסייה שאינן מסוגלות לבצע בחירה מודעת של תזונה.
 • בטיחות מזון: להגן על בריאות האזרחים על-ידי הבטחת אמינות העוסקים בשרשרת המזון בשלבי הייצור, השינוע, השיווק, הצריכה והייבוא.
 • איכות מזון: להגן על האותנטיות והסטנדרטים המחייבים מזון ושירותי הזנה.
 • הבטחת מזון: להגן על מצבם התזונתי של האזרחים תוך הבטחת נגישותם למזון ברמה נאותה בכל עת, כולל בשעת חירום.
 • ידע איתור ומניעה תזונתיים: לאסוף מידע על הרכב המזון הישראלי ועל המצב התזונתי של האוכלוסייה בארץ ולאתר אוכלוסיות בסיכון ואוכלוסיות עם צרכים ייחודיים.
 
  

תפקידי המחלקה

 
 • להוות סמכות מקצועית עליונה בתזונה כבסיס לקביעת ולהובלת המדיניות התזונתית בישראל באמצעות תזונה מקיימת, פיתוח והטמעת תכניות קידום בריאות, צמצום פערים ומניעת אי שוויון לשיפור הביטחון התזונתי. 
 • להוות משאב לפיתוח הכשרה, מומחיות ותקינת כוח אדם' על מנת לשפר את איכות התזונה של האוכלוסייה.
 • ליצור רגולציה וחקיקה תזונתית למוסדות הרפואיים באמצעות פיתוח נהלים, סטנדרטים, ומדדי איכות המבוססים על סקרים ובקרות. 
 • להוות משאב מקצועי בנושאי מזון ותזונה, סיקור והערכה תזונתיים לאוכלוסייה הכללית ולאנשי מקצוע.
 • להוות ציר מרכזי לקידום התזונה באמצעות יצירת רשת שיתופי פעולה בין האקדמיה, משרדי הממשלה השונים, ארגונים, עמותות, מוסדות רפואיים, רשויות מקומיות ועוד.
 
 

מתן מידע בנושאי תזונה 

 
ריכוז המידע על המצב התזונתי של האוכלוסייה מבוסס על סקרים ונתונים אפידמיולוגיים תזונתיים כמו סקרי מצב בריאות ותזונה (מב"ת) .
 
  

עידוד מחקר 

 
 • עידוד מחקר ישומי והערכתי בתחומים הקשורים לתזונה כמו ביולוגיה, בריאות, חינוך, התנהגות, שיווק, פיתוח מוצרי מזון, תפריטי תזונה וציוד להכנת מזון. 
 • מעורבות בהכשרה ורישוי אנשי מקצוע בתחום התזונה.
 • לימודי תזונה בבתי ספר לרפואה, לסיעוד ולמקצועות הפרא-רפואיים.
 
  

תקשורת והסברה

 
מתן מידע ומענה לפניות של העיתונות הכתובה והמשודרת, אנשי מקצוע מתחום הרפואה והתזונה ואזרחים מהשורה.