אגף הדרכה ופיתוח, משרד הבריאות

אגף הדרכה ופיתוח

רחוב
מיקוד: ת"ד:
טלפונים:5400*, 08-6241010
פקס:02-5655969                                         דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
שעות פעילות: מענה טלפוני בימים א'-ה' 8:00 - 18:00
בימי ו' 8:00 - 13:00

מרכז הדרכה ארצי תל השומר
ב- Waze – מרכז הדרכה שיב"א תל השומר

קווי תחבורה ציבורית:
104,134,70  (קווי אוטובוס דן)
169,55

אודות אגף הדרכה ופיתוח

 
ייעוד האגף
הגוף האחראי להכשרת ופיתוח ההון האנושי במערכת הבריאות, בשלבי הקריירה השונים, לצורך מתן שירותי בריאות ברמה הגבוהה ביותר לאזרחי המדינה.
 
מטרות העל
 1. פיתוח וביצוע פתרונות למידה – בהתאם למדיניות משרד הבריאות, צרכים בשטח ובמטה.
 2. קביעת מדיניות במקצוע ההדרכה במערכת הבריאות ושמירת הכשירות המקצועית של העוסקים בתחום.

 

תפקידי האגף
 1. פיתוח פתרונות למידה לצרכים המקצועיים באגפים, עבור עובדי המטה ויחידות הסמך.
 2. פיתוח מסלולי הכשרה מקצועיים רוחביים לכלל מערכת הבריאות.
 3. פיתוח מנהלים במערכת הבריאות: מחקר ופיתוח התחום; תכניות הדרכה; פיתוח ארגוני.
 4. ניהול תכנית הדרכה והוצאתה לפועל.
 5. הגדרת מדיניות בתחום הלמידה והפיתוח הארגוני ובקרה על מימושה.
 6. מדיניות מקצוע הלמידה.
 7. מדיניות למידה בארגון.
 8. התוויית מדיניות ובקרה להפעלת מיקור חוץ .
 9. פיתוח מקצועי, ליווי והנחייה של בעלי תפקידי ההדרכה במערכת הבריאות.
 10. פיתוח והטמעת למידה מתוקשבת.
 11. פיקוח על קורסים והסמכות במוסדות חיצוניים, בתחומי בריאות הציבור.
 12. ניהול הכשרה מקצועית (סטאז') לבוגריB.A. בתזונה.
 13. אישור לימודי עובדים במוסדות חיצוניים במסגרת ריכוז ועדות הדרכה, לימודים אקדמיים ונסיעות לחוץ לארץ
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה