אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות

אגף לרישוי מקצועות רפואיים

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400*
08-6241010
פקס:02-5655969                                      דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL
שעות פעילות: אין קבלת קהל במשרדי האגף
ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. אישור על מסירת המסמכים יינתן במקום.

 • אחראי ליישום מדיניות המשרד בתחום רישוי והכרה במעמד המקצועי של העוסקים
  במקצועות הבריאות ויועץ להנהלת המשרד בנושאים שבאחריותו.
  (פרט למגזר האחיות ורישום פסיכולוגים).
 • אחראי לקביעת סטנדרטים בכל הקשור לרישוי מקצועי לעובדי הבריאות בארץ, כולל הכשרה,
  סטאז'', מומחיות, בחינות והשתלמויות לקבלת הזכאות.  יוזם תיקונים, שינויים ותוספות
  בחוקים ובתקנות הקשורות לרישוי.
 • אחראי לריכוז ועדות מייעצות לרישוי המקצועות, ועדות בחינה ומשמש גורם ממליץ בנושא
  משמעת במקצועות בריאות על פי סוגיהן.  מייצג את המשרד ומשתתף בועדות, עפ"י מינוי
  מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה. משתתף בפעילות בוועדות הכנסת בכל הקשור
  לחקיקה למקצועות הרפואיים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור
  
  

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

 

מידע מפורט על תהליכי קבלת רישיון / תעודה במקצועות הרפואה והבריאות, מועדי בחינות, סילבוסים ומוסדות לימוד מוכרים.