התליית (שלילת) רשיונות, משרד הבריאות
אגף לרישוי מקצועות רפואיים

בעלי מקצועות רפואיים שרשיונם הותלה (נשלל)

סמל משרד הבריאות

 

להלן פרסום של בעלי מקצועות רפואיים שרשיונם הותלה (נשלל) זמנית או לצמיתות.
הפרסום מתייחס לבעלי מקצועות רפואיים שרשיונם אינו בתוקף בעת הזו.
הפרסום אינו מתייחס לבעלי מקצועות רפואיים שרשיונם הותלה בעבר לתקופות זמן מוגבלות.


שר הבריאות רשאי להתלות רשיונם של בעלי מקצועות רפואיים מורשים בשל מספר סיבות:

  1. עקב רשלנות רפואית.
  2. בעל המקצוע סובל ממחלה גופנית או נפשית שיש בה כדי לסכן החולה המטופל על ידיו.
  3. בעל המקצוע הורשע בפלילים שיש בהם כדי להשליך על עיסוקו ברפואה.
 
 

לתשומת לבכם: אין לראות ברשימה זו כרשימה סגורה של בעלי מקצועות רפואיים אשר רשיונם הותלה.
חיפוש פרטי רישיון של רופא ספציפי ניתן לבצע בקישור הבא

בעלי רישיונות מקצועות רפואיים בהתליה

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה