מינהל הסיעוד, משרד הבריאות

מינהל הסיעוד

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400* , 08-6241010
פקס:02-5655947                                             דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
שעות פעילות: 16:00-8:00
 

מנהל הסיעוד הוא גוף מיניסטריאלי שהוקם בשנת 1994 בתוך הנהלת משרד הבריאות וייעודו התווית מדיניות בסיעוד במסגרת מגמות ממלכתיות של משרד הבריאות, כמו גם פיתוח מקצוע הסיעוד כחלק אינטגראלי ממערכת הבריאות. 

  

בראש מינהל הסיעוד עומדת האחות הראשית הארצית

האחות הראשית הארצית עומדת בראש מנהל הסיעוד, שבמטה משרד הבריאות, המופקד על התווית מדיניות בסיעוד. כחברה בהנהלה האחות הראשית ומשמשת כיועצת לשר, למנהל הכללי ולהנהלת משרד הבריאות בכל הנוגע לאחים ולאחיות ולתחומי עיסוקם.

 

האחות הראשית היא אחות מוסמכת הנדרשת לניסיון מקצועי רחב, הכשרה אקדמית גבוהה וכישורי ניהול ומנהיגות. מנויה נעשה על-פי חוק שירות המדינה (מינויים) תשי"ט 1959.

 

סמכותה הואצלה לה על-ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות אשר לו היא כפופה, ותחומי אחריותה מעוגנים בחקיקה: "תקנות בריאות העם (צוות סעודי במרפאות) תשמ"א- 1981" ו"תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בתי חולים) תשמ"ט-1988".

 

תפקידה של האחות הראשית הוא שילוב והתאמה של הסיעוד לפיתוח ולקידום של מערכת הבריאות בכללותה. אחריותה נוגעת לכל תחומי הסיעוד לרבות הכשרה, רישוי, קביעת הנחיות מקצועיות ופיתוח מקצועי.

 

תפקידיה של האחות הראשית יעוגנו בחוק האחיות הנמצא בהליך קדם חקיקה. 

 

תפקידי המינהל 

  • מתן מענה לצרכי המערכת ושדרוג השרות הסיעודי על-ידי הכשרה בסיסית ועל בסיסית לאנשי המקצוע.
  • בניה והרמת הרף של סטנדרטים תפקודיים, באמצעות הנחיות מקצועיות.
  • התאמה של תפקידים באחריות האחות לצרכים ותמורות במערכת. 
  • קביעת הסף לרמת ידע וביצוע בטוחים של אחות באמצעות בחינות רישוי. 
 

המבנה האירגוני של המינהל וכן תחומי האחריות בעבודת המטה נקבעו בהלימה לתפקידי מינהל הסיעוד. 

פעילות המינהל מתרחשת ב- 4 מחלקות מרכזיות: המחלקה להסמכה, המחלקה להנחיות מקצועיות, המחלקה לפיתוח מקצועי, המחלקה לבחינות רישוי. לאחרונה נוסף גם המערך לסקרים ומחקרים בסיעוד.

 

מינהל הסיעוד פועל בשיתוף אנשי שטח בכל התחומים, קלינאים ברמה הגבוהה ביותר, צוות בכיר בסיעוד בשרות ובחינוך וצוות רב מקצועי בתוך משרד הבריאות ומחוצה לו.  

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
Shareשתף/שמור