מינהל הסיעוד ופעילותו, משרד הבריאות

מינהל הסיעוד ופעילותו

המחלקה לניהול אדמיניסטרטיבי
 • תמי אנוקה
 

פעילות המינהל מתרחשת בחמש מחלקות מרכזיות

  

1. המחלקה להסמכה

 • קביעת ליבת ההכשרה המחייבת לאבטחת איכות הטיפול הניתן ע"י אחיות מוסמכות המתפקדות ברמה בסיסית והעל-בסיסית, לרבות רישום וניהול המורשים לעסוק בסיעוד. אחריות על עדכון תכניות הלימודים המחייבות, הכרה בבתי ספר לסיעוד ובחוגים לסיעוד
 • קביעת תכניות שנתיות ארציות להפעלת תכניות לימוד גנריות ועל בסיסיות והתנאים להפעלתם 
 • קיום תהליכי בקרה 
 • אחריות לקביעת מעמד מקצועי לבוגרי תכניות לימודים מחו"ל 

 

2. המחלקה להנחיות מקצועיות

 • קביעת גבולות העשייה המקצועית באמצעות סטנדרטים
 • פיתוח הנחיות מקצועיות בתחומים נדרשים לקידום איכות הטיפול הסיעודי ולשמירה על בטיחות החולה
 • קיום בקרות ליישום הסטנדרטים והטמעתם 
 • הגדרת כשירויות לרמות השונות במקצוע
 • התאמת טווח הפעילות והסמכויות המקצועיות של האחיות להשכלתן ולצרכים המשתנים של המטופלים ושל המערכת
 • אחריות לטיפול בפניות ובתלונות הקשורות בפעילותן של אחיות ובכשירות מקצועית בוועדות בדיקה, ועדות משמעת וועדות רפואיות


3. המחלקה לפיתוח מקצועי

 •  עיצוב מחדש של תפקיד האחות והתאמתו לצרכי מערכת הבריאות ובהלימה למגמות עולמיות
 • פיתוח תחומי מומחיות לאחיות לשם מתן מענה לטיפול מקצועי איכותי בתחומים נדרשים, לרבות קביעת תחומי ההתמחות ודרישות הקדם בהלימה לסטנדרטים מקובלים בעולם
 • קביעת תכניות להכשרת המומחית, הכרה בתכניות הכשרה ובעמידת המתמחה בתכנית ההתמחות
 • אחריות להגדרת תפקידי האחיות ברמות השונות ובמגוון אתרי הטיפול, לרבות תיאור המשרה ודרישות התפקיד המחייבות
 • ניהול קשרי חוץ מקצועיים בסיעוד, בתוכניות בינלאומיות

 

4. המחלקה לבחינות רישוי

 • בדיקת הכשירות המקצועית לרבות פיתוח, הפקה וניהול בחינות רישוי ממשלתיות לאחיות בכל רמות ההכשרה
 • ניהול מאגרי מידע המשמשים לתרגול, הטמעת הסטנדרטים ולבדיקת כשירות לאחיות

 

5. המחלקה לאסדרת כח אדם

 

יחידות נוספות במינהל

 

היחידה לסקרים ומחקרים 

 •  ניהול סקרים ומחקרים תומכי מדיניות 
 • יצירת מסד נתונים ומתן ביסוס של ראיות שיהוו תשתית לעבודת מטה

היחידה לניהול מאגרי ידע 

 • ניהול מאגרי ידע מקוונים לכלל משימות מינהל הסיעוד, כולל מאגרי ידע לבחינות רישום/רישוי ומאגר ידע באתר אינטראקטיבי לשרות סטודנטים בסיעוד לתרגול שאלות לקראת מבחן רישוי
 • ניהול לומדות ממוחשבות בתחומי הכשרה על בסיסית ללימוד ובחינה של תכנים בתכנית הלימודים המחייבת בתחומי הכשרה על בסיסית
 
 
לפניות: מוקד "קול הבריאות", טלפון: 5400*, 08-5655969, פקס: 02-5655969
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה