מערך הפסיכולוגיה, משרד הבריאות

מערך הפסיכולוגיה

רחוב
5 מיקוד:
6,684,937
ת"ד:
כתובת: תל אביב - יפו~הרבי מבכרך
נגישות:
​המקום נגיש לבעלי מוגבלויות
טלפונים:*5400, 08-6241010
פקס:02-5655969                                          דוא"ל מועצת הפסיכולוגים:   Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL
שעות פעילות: המשרד אינו מקבל קהל
ימים א'-ה', 08:00-16:00

משתתף ואחראי ליישום מדיניות המשרד בנושאים שבאחריותו בתחומים השונים של הפסיכולוגיה ברמה ארצית ומייצג את נושא הפסיכולוגיה בהנהלת המשרד.
קובע עקרונות ושיטות עבודה ומפקח על יישומם ע"י הפסיכולוגים בכל יחידות המשרד.

 

תחומי פעילות:

  • טיפוח והכשרת ההון האנושי.
  • בקרות על עבודת הפסיכולוגים במסגרת מנהל רפואה, בבתי חולים כלליים  ובבתי חולים לבריאות הנפש, בקופות חולים  וביחידות המפוקחות על-ידי המשרד וטיפול בהבטחת איכות השירותים הפסיכולוגים הניתנים לציבור.
  • גיבוש מדיניות בנושא מניעה וטיפול (מניעת אובדנות טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית וכו').
  • אחריות ופיקוח על הקצאת מלגות.
  • ניהול פנקס הפסיכולוגים וועדת הרישום (הנפקת רישיונות לבוגרי הארץ וחו"ל).
  • ניהול תקנות הפסיכולוגים מתן אישורי מומחיות בתחומים השונים אישורי הסמכה להדרכה ואישורים למוסדות המוכרים להתמחות.
  • מתן מענה לציבור הרחב (בכל נושא הקשור לפסיכולוגיה ולפסיכולוגים).

קישורים רלוונטיים

  קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים - באתר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

השתלמות מקצועית

 

אגף הדרכה ופיתוח ומערך הפסיכולוגיה מזמינים פסיכולוגים להשתלמות בנושא סוגיות נבחרות בטיפול פסיכולוגי באוכלוסיית הגיל השלישי.

שליחת פרטים לשם קבלת גישה לפורטל האישי

 

במהלך שנת 2017 יחל לפעול פורטל אישי לפסיכולוגים במערכת הממוחשבת לרישוי מקצועות רפואיים.

על מנת לאפשר גישה לפורטל, מתבקשים כל הפסיכולוגים בעלי רישיון לשלוח פרטים אישיים לדוא"ל psychologist.details@moh.gov.il

עד 25/01/2017.

הודעות