פניות ותלונות למשרד הבריאות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation LinksComplaints

פניות ותלונות למשרד הבריאות


מוקד קול הבריאות

סיבת הפניהיחידה אחראית​טלפון​דוא"ל​פקס​דואר​טופס מקוון​
​מוקד קול הבריאות​נושאים כללים, בירורים ועזרה באיתור מידע אודות שירותים
מידע נוסף אודות מוקד קול הבריאות >
מוקד קול הבריאות​​5400*
 08-6241010
​call.habriut@moh.health.gov.il02-5655969​​-קישור
 

סל שירותי הבריאות


סיבת הפניה​יחידה אחראית​טלפון​דוא"ל​פקס​דואר​טופס מקוון​
הגשת קבילה (תלונה) לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי​הגשת קבילה בכל הקשור לאספקת שירותי בריאות ותרופות, הכלולים בסל הבריאות, על ידי קופות החולים ונותני שירותים
מידע נוסף אודות הגשת קבילה (תלונה) לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי >
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il​02-5655969​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי מעבר בין קופות החולים​​ביטול או הקדמת מעבר בין קופות חולים
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מעבר בין קופות החולים >​
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il ​02-5655969​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב ​​החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב
מידע נוסף אודות פניות בנושאי החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב >
​נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il​02-5655969​נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
 

איכות השירות, נגישות, אפליה 

​סיבת הפניה​יחידה אחראית​טלפון​דוא"לפקס​דואר​טופס מקוון​
​​פניות ותלונות בנושאי איכות השירות​פניה / תלונה בתחומים שנמצאים באחריות המשרד ואינם קליניים, כגון: יחס הצוות המטפל, שעות קבלת השירות, עיכוב בלוחות זמנים וכד'​
מידע נוסף אודות פניות ותלונות בנושאי איכות השירות >
​​אגף השירות​5400*
08-6241010
​call.habriut@moh.health.gov.il ​02-5655969​פניות הציבור - כללי
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
פניות בנושאי נגישות​​פניה / תלונה בנושא שוויון ונגישות לשירותי הבריאות, זכויות של עובדים עם מוגבלות בשירותי הבריאות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי נגישות >​
הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות​02-5080848
accessibility@moh.gov.il​02-6725739​הממונה על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
​-
​פניות בנושאי גזענות בבריאות​גזענות היא ייחוס של נחיתות לאדם או לקבוצה, על בסיס תכונות סטריאוטיפיות (ביולוגיות, חברתיות או תרבותיות).
בכל פעם שאנחנו מתעלמים מהערה גזענית ומקרה פוגעני אחר – אנו תומכים בו. שתפו אותנו אם נתקלתם בהתנהגות גזענית.
ועדה מתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות
5400*
08-6241010
​zero.racism@MOH.HEALTH.GOV.IL​02-5655969​הממונה של מניעת גזענות בבריאות
מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי
משרד הבריאות
ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים, 9101002
​-
​פניות בנושא תיירות מרפא​טופס זה מיועד להגשת תלונה בגין טיפול או שירות הניתן בתחום תיירות מרפא. 
מידע נוסף אודות תיירות מרפא >
​חטיבת הרפואה​02-5080731/2/3medical.directorate@moh.gov.il​02-5655955​חטיבת הרפואה
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39
ת.ד. 1176
ירושלים 9101002
קישור​
 

טיפול רפואי וטיפול פסיכולוגי 

סיבת הפניה יחידה אחראיתטלפון​​דוא"לפקס​דואר​טופס מקוון​
​תלונות על רופאים או אחיות או על טיפול רפואי ​תלונה על טיפול רפואי של אנשי מקצועות הבריאות (רשלנות רפואית), עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקה
מידע נוסף אודות תלונות על רופאים או אחיות או על טיפול רפואי > 
​נציב תלונות הציבור למקצועות רפואיים​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il
​02-5655969​נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
​תלונות על רופאי שיניים או טיפול ברפואת שיניים​תלונה בנושא איכות הטיפול הקליני ברפואת שיניים, פרסומות, עבירה על חוק זכויות החולה, אתיקה
מידע נוסף אודות תלונות על רופאי שיניים או טיפול ברפואת שיניים >
​מחלקה לתלונות ופניות הציבור ברפואת שיניים, מינהל איכות ושירות​5400*
08-6241010
call.habriut@moh.health.gov.il
​02-5655962​פניות הציבור - רפואת שיניים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
​-
​תלונות על פסיכולוגים​תלונה בנושא טיפול פסיכולוגי לקוי, התנהגות שאינה הולמת, אתיקה, חוק זכויות החולה, חוק הפסיכולוגים ותלונות על יחס
מידע נוסף אודות תלונות כנגד פסיכולוגים >
​ועדת התלונות על פסיכולוגים​5400*
08-6241010

call.habriut@moh.health.gov.il ​02-5655969
​ועדת התלונות על פסיכולוגים, עו"ד חן וונדרסמן
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
 

קבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע

סיבת הפניה​יחידה אחראיתטלפון​דוא"ל​פקס​דואר​טופס מקוון​
בקשות מידע​​בקשות מידע במסגרת חוק חופש המידע
מידע נוסף אודות בקשות מידע >
​הממונה על חוק חופש המידע​5400*
08-6241010
​hofesh@moh.gov.il​02-5655969​הממונה על חוק חופש המידע
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
קישור
בקשות מידע אודות בתי חולים ממשלתיים ​בקשות מידע במסגרת חוק חופש המידע לגבי בתי חולים ממשלתיים חטיבת בתי החולים הממשלתיים ​02-5082535 Meida-med-cen@moh.gov.il ​הממונה על חוק חופש המידע בחטיבת בתי החולים הממשלתיים, משרד הבריאות, רחוב הצבי 15, ירושלים ​קישור
 

תרופות, תמרוקים ומזון

סיבת הפניה יחידה אחראית​טלפון​דוא"לפקס​דואר​טופס מקוון​
​פניות בנושאי מזון​תלונה על מזון ומוצרי מזון במסעדות, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מזון >
​לשכות הבריאות​-
פניות בנושאי תופעות לוואי​​דיווח על תופעות לוואי כתוצאה משימוש בתרופות ועל אירועים חריגים הקשורים לשימוש בתרופות, כגון: טעויות במתן תרופות, טעויות בזיהוי תרופות וכדומה
מידע נוסף אודות פניות בנושאי תופעות לוואי >
​המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי
קישור
פניות בנושאי מוצרים מזוייפים​​* תלונה על מכירה של תרופות, תוספי תזונה ומכשירים רפואיים מזויפים 
* דיווח על אשפוז או טיפול רפואי בעקבות נטילה של תרופות החשודות כמזויפות, או כתוצאה מנטילה של סמי מסיבות או סמי פיצוציות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי מוצרים מזוייפים >
​אגף אכיפה ופיקוחmodiin@moh.gov.il​02-6473933קישור
פניות בנושאי הטעיית הציבור​​תלונה על הטעיית הציבור בפרסום בנוגע למוצרים הבאים: תוספי תזונה, מוצרי מזון, תמרוקים, מוצרים הומיאופתיים, מוצרים לבריאות השן, טכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים שלא אושרה להם התוויה רפואית על ידי משרד הבריאות
מידע נוסף אודות פניות בנושאי הטעיית הציבור >
​הועדה לבדיקת הטעיית הציבור​02-508041002-6474840
​מזכירת הועדה לבדיקת הטעיית הציבור
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
-
 

ביקורת פנים ונושאים אחרים

​סיבת הפניה יחידה אחראיתטלפון​דוא"ל​פקס​דואר​טופס מקוון​
​פניות בנושאי ביקורת פנים​תלונות הציבור בכל הנושאים הקשורים למערכת הבריאות בדגש על נושאים שלא קיבלו מענה בפניות לגורם האחראי, ובתלונות עובדים
מידע נוסף אודות פניות בנושאי ביקורת פנים >
​האגף לביקורת פנים02-5081204​ rachel.yatzkan@moh.gov.il​02-6474874​האגף לביקורת פנים
משרד הבריאות
רח' ירמיהו 39
ת.ד 1176
ירושלים 9101002
-
 

הטרדה מינית

סיבת הפניה יחידה אחראיתטלפון​דוא"ל​פקס​דואר​טופס מקוון​
​פניות בנושאי הטרדה מינית​תלונה לגבי הטרדה מינית של עובד, מטפל או כל נותן שירות אחר במערכת הבריאות או של מטופל/ת שהטריד/ה מינית אנשי צוות או מטופלים אחרים. סודיות מובטחת
מידע נוסף אודות פניות בנושאי הטרדה מינית >
​הממונה על שוויון מגדרי ויועצת מנכ"ל לקידום נשים​02-5080305
050-6243554
​liron.zohar@moh.gov.il​-
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה