קבלת רישיון קבורה , משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הבאה לקבורה

שירותים רפואיים

תהליך הוצאת הודעת פטירה וקבלת רישיון קבורה

מידע למשפחות הנפטרים

 
בפתח הדברים, אנו מביעים את תנחומינו על מות יקירכם.
ברצוננו להביא לידיעתכם מידע חשוב הנוגע לזכאות לשירותי קבורה.
 
אנו מקווים כי מידע זה יקל עליכם ברגעים קשים אלה בהתמודדות עם ההליכים הנדרשים.
   
כל אדם שנפטר בישראל, ונקבר בארץ וכן תושב ישראל, זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו ללא תשלום, בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי המשרד לשירותי דת והמוסד לביטוח לאומי, כולל העברת גופת המנוח לבית הלוויות באזור בו הוא רשום במשרד הפנים.
  
הליך הבאת הנפטר לקבורה כולל את השלבים הבאים:
  
 1. מילוי טופס הודעת פטירה על-ידי הרופא או הפרמדיק של מד"א שנכחו במקום.
 2.  
 3. הוצאת רישיון קבורה על-ידי רופאים מורשים לכך (ניתן לקבל ברוב בתי החולים ובכל לשכות הבריאות).
 4.  
 5. העברת הנפטר לבית הלוויות (באחריות חברות הקדישא או גופי קבורה מוסמכים).
 6.  
 7. קבורה בבית העלמין (באחריות חברות הקדישא או גופי קבורה מוסמכים).
 
   
יצוין כי לא ניתן לקבור את הנפטר ללא רישיון קבורה.
  
להלן מידע המתייחס להוצאת הודעת הפטירה והוצאת רישיון הקבורה.
 

הוצאת הודעת הפטירה

 
במקרה שהפטירה אירעה בבית החולים, רופא ביה"ח ימלא את הודעת הפטירה לשם מסירתה למשרד קבלה ושחרור חולים בבית החולים או למשפחה.
   
במקרה שהפטירה אירעה בבית או מחוץ לכותלי בית החולים, יש להזמין רופא מוסמך לקביעת מוות או צוות טיפול נמרץ של מד"א, המוסמך לבצע הכרזה על מוות. הודעת הפטירה תמולא על-ידי הפרמדיק או הרופא שנכח במקום. בהמשך תועבר לחתימת לשכת הבריאות לצורך השלמת הטופס יחד עם הוצאת רישיון קבורה באותו מעמד. 
 
משטרה תוזמן על-פי החלטת הצוות הרפואי הנוכח במקום.
 

קבלה של רישיון הקבורה

  
לצורך תיאום מועד ההלוויה (מול חברה קדישא או גוף קבורה מוסמך), יש להצטייד ברישיון קבורה. 
   
במרבית בתי החולים, ניתן לקבל את רישיון הקבורה ישירות מבית החולים. ניתן לבדוק זאת עם המשרד לקבלת ושחרור חולים של בית החולים.  
    
במקרה של פטירה בבית חולים שאינו מוציא רישיון קבורה, ניתן לקבל את רישיון הקבורה בלשכת הבריאות. 
  
על נציג המשפחה להגיע ללשכות הבריאות (ראו את שעות הפעילות בכל לשכה) 
    
כפי שצוין לעיל, גם במקרה של פטירה בבית או מחוץ לכותלי בית החולים, ינתן רישיון הקבורה בלשכת הבריאות המחוזית במעמד השלמת הודעת הפטירה.
 
לאחר שעות הפעילות של לשכות הבריאות, ורק אם ברצונכם להביא את הנפטר לקבורה באותו היום,  יש להתקשר ישירות לחברה קדישא, אשר יתאמו את הוצאת רישיון הקבורה אל מול רופא לשכת הבריאות.
     
המסמכים הדרושים  לשם הוצאת רישיון קבורה בלשכת הבריאות:
  
כאשר הנכם  או נציג מטעמכם מגיעים ללשכת הבריאות לשם הוצאת רישיון קבורה ליקירכם או כאשר אתם מביאים את המסמכים לידי נציגי חברת קדישא, יש להביא את המסמכים הבאים:
 • הודעת הפטירה שמולאה על ידי צוות רפואי במקום הפטירה (בבית או בבית החולים) ב – 4 עותקים.
 •  
 • דו"ח מד"א (במידה שמד"א נכח במקום).
 •  
 • טופס הכרזה על מוות על ידי פרמדיק מד"א (במקרה שפרמדיק מד"א נכח במקום).
 •  
 • טופס אישור ויתור על נתיחה חתום על-ידי המשטרה במקרה של אדם שנפטר בבית  והמשטרה הוזמנה (ולא בבית חולים).
 •  
 • תעודת זיהוי או תעודה רשמית אחרת הנושאת עליה את תמונתו של המנוח.
 •  
 • מומלץ להצטייד במסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המנוח ו/או פרטי הקשר ושמו של הרופא המטפל.
     
רישיון הקבורה מונפק על-ידי משרד הבריאות ללא תשלום

העברת הנפטר

העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה באותה רשות מקומית, תבוצע ללא תשלום. במקרה של העברה לאזור אחר, ההעברה כיום כרוכה בתשלום לפי תעריפי המוסד לביטוח לאומי, כנגד קבלה רשמית. מוצע כי תבדקו עם החברה מראש את הסכם שתידרשו לשלם.

יצוין כי העברת הנפטר יכולה להתבצע בצירוף תעודת הפטירה והמסמכים הנדרשים עוד טרם חתימת רופא מוסמך או רופא לשכת הבריאות על הודעת הפטירה.
 

הערות

 • מומלץ לעיין בחוברת מידע למשפחת הנפטר מטעם המשרד לשירותי דת. 
 •  
 • ניתן לפנות בשאלות נוספות בנושא הקבורה למוקד של המשרד לשירותי דת שמספרו:
   02-5311111 הפועל 24 שעות ביממה, מלבד שבתות וחגי ישראל.
 •  
 • רשימת חברות קדישא ניתן למצוא באתר המשרד לשירותי דת.
 •  
 • רשימת חברות קבורה באוכלוסייה המוסלמית והנוצרית. פרטים בנושא קבורה לאוכלוסיה הנוצרית והמוסלמית ניתן לקבל ממשרדי הקבלה או מהצוות הרפואי שהגיע לביתך. 
 • המוסד לביטוח לאומי הקים מחשבון לשימוש על-ידי המשפחה ומכרים של נפטרים, כדי לאתר את חברות הקבורה המתאימות וכן את בתי העלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום. באמצעות מחשבון זה משפחות הנפטרים יוכלו לברר איזה מהשירותים מכוסים על-ידי הביטוח הלאומי וניתנים ללא תשלום, ואיזה שירותים מחויבים בתשלום.
 •  
 • תעודת פטירה מטעם משרד הפנים - הודעת הפטירה שקיבלתם מן הרופא אינה תעודת פטירה לצרכים רשמיים ומשפטיים. לצרכים אלה, יש להנפיק תעודה במשרד הפנים.  חלק מבתי החולים אשר מוציאים את רישיון הקבורה מעבירים את הפרטים ישירות גם למשרד הפנים לשם הוצאת התעודה. עליכם לברר בבית החולים האם הם נותנים שרות זה.
  מידע נוסף על קבלת תעודת פטירה מטעם  ממשרד הפנים  באתר רשות האוכלוסין וההגירה. 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

מידע ממשרדי ממשלה נוספים