ועדת הערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksappeal

ועדת הערר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 
ועדת ערר היא ישות בקרה על המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) ובסמכותה לשנותן או לבטלן.
 
מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה, הרואה עצמו נפגע מהחלטות מרב"ד, רשאי להגיש ערעור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים, מיום שההודעה נמסרה לו על-ידי רשות הרישוי (תקנה *195(א) לתקנות התעבורה). 
 
הנחיות להגשת הערר ושובר לתשלום האגרה נמסרים למבקש הרישיון על-ידי רשות הרישוי במועד קבלת התשובה מרשות הרישוי. 
 
הגשת הבקשה לערעור
הגשות הערר נעשות דרך משרד הרישוי.
יש להגיש את בקשות הערר באמצעות הדואר בלבד, בכתובת:
ועדת ערר לפי תקנה 195 לתקנות התעבורה
בית חולים שיבא, תל השומר
לידי ועדת ערר, ביתן 17
מיקוד 52621

 
* לבירורים ניתן לשלוח פקס לטל': 03-5661945 או דוא"ל: fax-infoma@MOH.GOV.IL

 
תשלום אגרה
הגשת ערר כרוכה בתשלום אגרה  (לתעריפי האגרות)
ניתן לשלם את האגרה בדרכים הבאות: 
  • אתר האינטרנט - תשלום באמצעות כרטיס אשראי
  • שובר לתשלום בבנק הדואר (השובר מצורף לטופס הבקשה לערעור) - התשלום במזומן בלבד

 
קבלת ממצאי הבדיקות שנערכו במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ו/או ועדת ערר 
מטעמי צנעת הפרט מעביר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ו/או  ועדת ערר למשרד הרישוי רק המלצה/החלטה כללית ותמציתית. 
תקנה 195 ג' לתקנות התעבורה קובעת כי מלוא הנימוקים והמסמכים ימסרו לנבדק (או לרופא מטעמו) על-ידי המכון  הרפואי לבטיחות בדרכים. לשם כך, על הנבדק או מי מטעמו לפנות במכתב בקשה לקבלת המסמכים (בצרוף הצהרה על ויתור סודיות רפואית), למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. ניתן לקבל את טופס ההצהרה על ויתור סודיות במרב"ד.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה