ועדה להתאמת רכב - התאמת רכב לאנשים עם מוגבלות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdisabled_people

שירותים רפואיים

ועדה להתאמת רכב - ​התאמת רכב ואביזרי נהיגה לאנשים עם מוגבלות

תיאור השירות

אודות השירות


 
אנשים עם מוגבלות אשר זקוקים לרכב מותאם או אביזרי נהיגה מותאמים מופנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). הוועדה להתאמת רכב היא הגוף האחראי במכון לטיפול בנושא.
הוועדה פועלת מכוח סעיף 9(א) להסכם בדבר גמלת ניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי מיום 1.6.1977

תפקיד הוועדה הוא להתאים כלי רכב לאנשים עם מוגבלות על-פי ההנחיה של הביטוח הלאומי, לפיה יקבע לאדם עם מוגבלות כלי רכב המתאים ביותר והזול מבין המתאימים, לרבות אביזרי נהיגה מתאימים במידת הצורך.

הרכב הוועדה
הוועדות להתאמת רכב הן ועדות רפואית המורכבות מרופאים מומחים, יועצים טכניים ומזכירות ועדה. 


​התהליך

 • הפנייה לוועדה על-ידי המוסד לביטוח לאומי  -  יש לפנות לוועדה להתאמת רכב אך ורק באמצעות מחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי בלבד ולא דרך כל גורם אחר. המוסד לביטוח לאומי מעביר את הפניה למרב"ד.
 • זימון לוועדה להתאמת רכב - הזימון נעשה על-ידי מחלקת התאמת רכב במרב"ד באמצעות הדואר או במקרים חריגים באמצעות הטלפון. במכתב הזימון יפורטו המסמכים שעליך להביא עמך.
 • לפני הגיעך לוועדה להתאמת רכב עליך לבדוק את הרכב המייצג  שנקבע לך במחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי.
 • הגעה לבדיקה -  יש להקפיד להגיע כחצי שעה לפני הזמן שנקבע. לתשומת ליבך הכניסה לוועדה  אינה תמיד לפי סדר ההגעה  - יש מקרים בהם הוועדה רשאית להכניס מוזמן אחר לפניך בהתחשב בסיבות רפואיות ו/או מסיבות שאינן תמיד גלויות לעין.
  זמני הוועדה אינם אחידים והם תלויים במידה רבה במורכבות הבדיקה הנדרשת. על-מנת להקל על מהלך הבדיקה עליך להכין מראש את כל המסמכים שיש ברשותך כפי שנתבקשת.
 • מלווה - הנכם רשאים לבוא לוועדה עם מלווה כגון: קרוב משפחה, עו"ד, מתרגם, וכד'.
 • מסירת מסמכים אישיים (פירוט המסמכים בהמשך) - מסירת המסמכים לוועדה תיעשה ביום ההגעה לזימון.
 • בדיקת התיק על ידי הוועדה -  לפני כניסתך לוועדה, צוות הוועדה  עובר על המסמכים ותיקך האישי .
 • מהלך הבדיקה - בהיכנסך לוועדה צוות הוועדה יוצג בפניך, לאחר מכן עליך להציג בפני הוועדה את מצבך הרפואי. כמו-כן עליך לציין מהו הרכב שברשותך, האם בדקת אם הרכב מתאים למגבלתך  ומהו הרכב המתבקש על ידך.
  רופא הוועדה עורך בדיקה גופנית, הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות  למסמכים הרפואיים הרלוונטיים, למוגבלותך, ולסוג המחלה שלך.
 •  פרוטוקול הוועדה - בסיום כל וועדה נשלח סיכום פרוטוקול לנבדק ובמקביל למוסד לביטוח לאומי (עד 30 יום מיום כינוס הוועדה, זאת אם לא נדרש מידע רפואי נוסף או כל מידע אחר). עם קבלת הפרוטוקול עליך לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי, הקרוב לביתך על מנת לבדוק מהן זכויותיך. 
 • מבחן נהיגה חוזר - אם נדרשת לערוך מבחן נהיגה חוזר (יתכן שרופא המכון יבקש מהנבדק לבצע מבחן נהיגה עקב שינוי צורת נהיגה באביזרים מיוחדים) ועברת בהצלחה,  עליך לשלוח לוועדה להתאמת רכב בפקס העתק מהרישיון החדש כולל טופס ההצהרה שנשלח  אליך במקביל לפרוטוקול.
 • ערעור - במידה שהנך מעוניין להגיש ערעור (השגה) על המלצת הוועדה  שנקבע לך, עליך להגיש מכתב דרך המוסד לביטוח לאומי בלבד. שים לב אין לפנות למזכירות הוועדה לשם כך.

הערות
 • במקרים בהם אדם מוגבל בניידות הגיש את בקשתו לוועדה להתאמת רכב כנהג,  יהיה עליו להיבדק גם בדיקה לכשירות רפואית לנהיגה  ובנוסף בדיקה  באינדיקאטור (מכשיר מיוחד להתאמת אביזרי נהיגה) על-ידי מומחה ורופא כשירות נהיגה. בדיקה  זו כרוכה בתשלום  אגרה שנקבעה כדין בתהליך הנדרש על-פי חוק יסוד משק המדינה וחוק יסודות התקציב בתקנה ( 195 ב') (סכום האגרה הינו הסכום שצויין עבור " תשלום עבור עיון במסמכים" בלבד).
 • במידה שהינך מעוניין להחליף את הכיסא גלגלים שברשותך רצוי שתגיש את הבקשה להיבדק לוועדה להתאמת רכב רק לאחר קבלת כיסא הגלגלים החדש, זאת על מנת למנוע  עיכובים בטיפול בעניינך או זימון חוזר לאחר קבלת כסא הגלגלים החדש.
 • חובה על אדם עם מוגבלות  או מי מחברי הוועדה לדווח למזכירת הוועדה באם קיים קשר מסוג כלשהו ביניהם והיא תפעל בהתאם ובמידת הצורך לזימון מועד אחר לוועדה  ובהקדם האפשרי ככל שניתן. 

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


הוועדה להתאמת רכב מתקיימת בדרך בגין 116, ת"א. 
החל מהשעה 15:00 מוזמנים לוועדה עם תג נכה לרכב יכולים להיכנס לחנייה של בית קלקא ללא עלות (הכניסה לחנייה היא דרך רחוב איסרליש  שבו יש פנייה ימינה לחניון בית קלקא).

קבלת קהל לבירורים
: ביום שלישי, בשעות 12:00-14:00
חובה להגיע עם תעודה מזהה שעליה תמונה (רישיון נהיגה, דרכון או תעודת זהות).
פונים שיגיעו ללא תעודה כנ"ל לא יתקבלו ולא יוכלו לבצע בירור.

שעות מענה הטלפונ
י: בימים ראשון - חמישי, בשעות 8:00-18:00 וביום שישי בשעות
8:00-13:00
 • טלפון: 03-5634731
 • פקס ממוחשב: 03-5310284

הערות
 • אנשים אשר מוגבלים בניידות, המתגוררים באיזור חדרה וצפונה ואינם נוהגים יבדקו בסניף המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בחיפה. 
  כתובת הסניף: שדרות פל ים 15 א' קריית הממשלה בניין ב' קומה 20, חיפה.
 • אנשים אשר מוגבלים בניידות, המתגוררים באיזור חדרה וצפונה, שהם נהגים, יזומנו למכון הרפואי בתל אביב מאחר שבסניף זה קיים האינדיקאטור - מכשיר מיוחד להתאמת אביזרי נהיגה.

 

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות


בהגיעך לוועדה להתאמת רכב עליך להביא:
 • את כל אביזרי העזר הקבועים שברשותך כגון: פרוטזות, ציוד חמצן, ציוד האכלה, קביים, הליכון וכד'.
 • תעודה מזהה עם תמונה. 
 • מסמכים רפואיים עדכניים. 
 • במידה שאת/ה משתמש/ת בכיסא גלגלים סטנדרטי/ ממונע יש להגיע עימו. כמו-כן יש להציג בפני הוועדה אישור ממשרד הבריאות על רכישת כיסא הגלגלים, מפרט טכני ודו"ח פיזיותרפיסט.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה