הגשת בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים , משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksapplications

הגשת בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים

בקשה לעריכת ניסויים בבעלי חיים

  

הנפקת רישיונות לעריכת ניסויים ספציפיים הכרוכים בשימוש בבעלי חיים – אישורי ניסוי על החוקר החפץ בעריכת ניסוי הכרוך בשימוש בבעלי חיים להגיש בקשה לעריכת ניסוי לוועדה האחראית על הטיפול בבקשות מסוג זה עבור המוסד בו הוא פועל. הגשת הבקשה נעשית על גבי טופס אחיד החל משנת 2001 ובצורה אלקטרונית מאמצע שנת 2006.

במסגרת הטופס האחיד על החוקר להתייחס למגוון רב של פרמטרים. הוועדה האחראית דנה בבקשה לעריכת הניסוי ומנפיקה אישור לניסוי הספציפי אך ורק אם השתכנעה כי אין אפשרות להשיג את מטרות הניסוי בדרכים חלופיות, שאינן מצריכות שימוש בבעלי חיים. אישור הניסוי עבור מחקר ספציפי מזוהה על ידי מספר אישור ייחודי והינו מוגבל בזמן. תוקף אישור הניסוי המרבי הוא 4 שנים.

כאמור בבוא הוועדה לדון בבקשה לעריכת ניסוי היא בודקת את האפשרות להחליף כליל את השימוש בבעלי חיים באמצעים אחרים שאינם מצריכים שימוש בבעלי חיים. זהו עיקרון ההחלפה (replacement) שאומר שאם אפשר להשיג את מטרות המחקר שלא על ידי שימוש בבעלי חיים יש להימנע מהשימוש בהם.

במידה ואין אפשרות שכזו תבדוק הוועדה את אפשרויות ההפחתה בשימוש בבעלי חיים עבור הבקשה. ההפחתה מתבצעת בשני מישורים, האחד הוא בחירת בעל חיים הנמוך ביותר בסולם הפילוגנטי שמאפשר את השגת מטרות המחקר, השני הוא צמצום מספר בעלי חיים המיועדים למחקר למספר המינימלי ההכרחי כך שיהיה אפשר להשיג את מטרת המחקר. זהו עיקרון ההפחתה (reduction).
אחרי שנבדקו אפשריות ההחלפה וההפחתה, נבדקים אפשרויות העידון של הניסוי. עיקרון העידון (refinement) עניינו בהקלת, הפחתת, ומניעת סבל שלא לצורך של בעלי חיים אשר עתידים לשמש לצרכי הניסוי.

כל התהליך המובנה הנ"ל בא להבטיח כי לא יהיה שימוש בבעלי חיים למטרות מחקר שלא לצורך, ואם כבר יש צורך אזי שיבוצע במספר המינימלי של בעלי חיים ובתנאים המיטביים האפשריים.

נושא הסבל שעשוי להיגרם לבעל החיים הינו מחשיבות ראשונה במעלה, החוקר והוועדה נדרשים לו על פי עקרונות אותם קבעה המועצה. נושא נוסף שעולה לדיון והוא חלק בלתי נפרד מהטופס האחיד הוא קביעת תנאים להפסקת הניסוי בבעל חיים מבלי שהושגו מטרות הניסוי. זאת מתוך כוונת המועצה למנוע סבל מיותר מבעל החיים ומתוך הכרתה שיתכנו במסגרת הניסוי מצבים, שאינם בהכרח קשורים ישירות לניסוי עצמו, בהם יש צורך להרחיק את בעל החיים מהניסוי.

במידה ונמצאה בקשת המחקר ראויה ועומדת בדרישות מונפק על ידי הוועדה האחראית אישור ניסוי. על החוקר לפעול לפי תנאי הרישיון ולא לחרוג מהם. העמידה בתנאים נבדקת במספר רמות של פיקוח.

 

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

הדרכות