הוועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים

ועדות ומועצות

הוועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים

הוועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים

להלן עדכון רשימת החומרים המסרטנים. רשימה זו מבוססת על הרשימה המעודכנת מטעם ארגון הבריאות העולמי, ומסכמת פרק בעבודה של ועדה בין משרדית קבועה שהוקמה לנושא זה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות.

 
ניתן ללמוד על חומרים מסרטנים, בחלוקה לקבוצות שונות לפי רמת הוודאות.
 
 
ניתן לחלק את ההתייחסות לקבוצה זו לשלוש: חלק מהחומרים נמצאים בעיקר בסביבת העבודה: חומרים כימים ותהליכים פיסיקליים (כגון קרינה מייננת) המשמשים את התעשייה. במקרה כזה חשיפות אילו מטופלות ומנוטרות על ידי משרד הכלכלה. חלק אחר של החומרים מצוי בסביבה בה אנו חיים. מטרתם לשמש את משרד הגנת הסביבה בבואו לבקר ולאכוף את מדיניותו לצמצום החשיפה לחומרים אילו, למשל באמצעות חוק אוויר נקי שחוקק לאחרונה. לגבי החלק השלישי, ניתן לצמצם חשיפה אליהם ע"י התנהגות אישית, כדוגמת הימנעות מעישון ומחשיפה לשמש
  
  
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה