הבטחת איכות מי השתייה, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdefault

הבטחת איכות מי השתיה

המחלקה לבריאות הסביבה בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות אחראית על פיקוח ובקרה על איכות מי השתיה בישראל. 

התקנות בנושא מי השתיה קובעות את איכותם התברואתית של מי השתייה, ומיועדות בראש ובראשונה להבטחת בריאותם של ציבור המשתמשים במים לשתיה, לבישול לרחצה ולשימושים ביתיים אחרים. התקנות מהוות בסיס מחייב, מקצועי ומתקדם לאספקת מי שתיה בטוחים בישראל.

בדיקות להבטחת איכות מי השתייה בישראל

המים המסופקים לציבור, נבדקים על-ידי ספקי המים ועוברים במידת הצורך טיפול יסודי ומקיף להרחקת מרכיבים בלתי רצויים, העלולים להזיק לבריאות האדם. 
בדיקות לאיכות מי השתייה בישראל נעשות לפי התקנות ומתייחסות אל: 
  • קבוצות החומרים המגיעים ממקורות טבעיים כגון: מיקרואורגניזמים ואצות המצויים באופן טבעי בסביבה או חומרים כימיים המצויים בשכבות הסלעים ומומסים במים באופן טבעי;  
  • מרכיבים המגיעים למים ממקורות שאינם טבעיים כגון: מיקרואורגניזמים שמקורם בזיהום אנושי ובעלי חיים; מרכיבים כימיים המשמשים את האדם בתעשייה ובחקלאות ועלולים לזהם מקורות מים עיליים ולחלחל למי התהום;  תוצרי לוואי של חיטוי מים וחומרים שונים המשמשים בתהליך הטיפול במים.
בדיקות איכות מי שתייה נערכות לכל אורך שרשרת אספקת המים: במקורות המים, במתקני הטיפול ובמערכות האספקה הציבוריות. הגורמים הנבדקים משתנים בהתאם לחוליות בשרשרת האספקה. תוצאות בדיקות איכות מי השתייה בישראל מדווחות למשרד הבריאות.

תקנות מי שתיה תקנות מי השתיה החדשות (מ - 25.8.2013)
 
חשוב לציין: כל מקור או מתקן טיפול  שאינו עומד בדרישות התקנות – אינו מספק מים לשתיה. הסיבות לפסילה יכולות להיות חריגה בפרמטרים שנבדקו, מצב תברואי ירוד של מתקן המים או אף סכנה פוטנציאלית לזיהום המים.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה