דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdonation_reports

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות​

 
אנו מתכבדים בזאת לפרסם את נתוני דיווחי התרומות בתחום הרפואה ו/או הבריאות לשנת 2019 , בהתאם לסעיף 40 א' לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכפי שהועברו אלינו על ידי המדווחים השונים. 
הנתונים מוצגים באמצעות 3 דו"חות שהופקו מנתוני הדיווח של התורמים ו – 3 דו"חות בעלי מבנה זהה, שהופקו מנתוני הדיווח של מקבלי התרומות.
נתוני דיווח התרומות לשנת 2019 מבטאים קיטון בדיווח התורמים בשיעור של כ - 6% לעומת שנת 2018 (כ - 73 מיליון ₪ לעומת כ - 77 מיליון ₪). 
בדיווח מקבלי התרומות חלה ירידה בדיווחי התרומות בשיעור של כ - 37% (כ - 215 מיליון ₪ לעומת כ - 343 מיליון ₪). חלק מכך נובע מסיום פרויקט ביה"ח אסותא אשדוד .


נתונים השוואתיים יפורסמו במהלך התקופה הקרובה ויכללו:
  • פילוח התרומות בין סוגי המוסדות השונים.
  • התפלגות התרומות לפי ייעודן.
  • הצגת פילוח והתפלגות התרומות לאורך השנים.


 

 

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2019

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
סוגGovXMainTitleתאריך
פתח קובץדוח תרומות 2019 לפי תורם31.08.2020
פתח קובץדוח תרומות 2019 מפורט לפי נתרם31.08.2020
פתח קובץדוח תרומות 2019 מפורט לפי תורם31.08.2020
פתח קובץדוח תרומות 2019 לפי נתרם31.08.2020
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2019 לפי תורם31.08.2020
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2019 לפי נתרם31.08.2020

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2018

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
סוגGovXMainTitleתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2018 לפי נתרם05.11.2019
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2018 לפי תורם05.11.2019
פתח קובץדוח תרומות 2018 לפי נתרם05.11.2019
פתח קובץדוח תרומות 2018 לפי תורם05.11.2019
פתח קובץדוח תרומות 2018 מפורט לפי נתרם05.11.2019
פתח קובץדוח תרומות 2018 מפורט לפי תורם05.11.2019

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2017

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהשם הדףתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2017 לפי נתרם03.09.2018
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2017 לפי תורם03.09.2018
פתח קובץדוח תרומות 2017 לפי נתרם03.09.2018
פתח קובץדוח תרומות 2017 לפי תורם03.09.2018
פתח קובץדוח תרומות 2017 מפורט לפי נתרם03.09.2018
פתח קובץדוח תרומות 2017 מפורט לפי תורם03.09.2018

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2016

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהשם הדףתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2016 לפי נתרם19.10.2017
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2016 לפי תורם19.10.2017
פתח קובץדוח תרומות 2016 לפי נתרם19.10.2017
פתח קובץדוח תרומות 2016 לפי תורם19.10.2017
פתח קובץדוח תרומות 2016 מפורט לפי נתרם19.10.2017
פתח קובץדוח תרומות 2016 מפורט לפי תורם19.10.2017

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2015

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהכותרתתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2015 לפי נתרם01.06.2016
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2015 לפי תורם01.06.2016
פתח קובץדוח תרומות 2015 לפי נתרם01.06.2016
פתח קובץדוח תרומות 2015 לפי תורם01.06.2016
פתח קובץדוח תרומות 2015 מפורט לפי נתרם01.06.2016
פתח קובץדוח תרומות 2015 מפורט לפי תורם01.06.2016

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2014

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהשם הדףתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2014 לפי נתרם01.05.2015
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2014 לפי תורם01.05.2015
פתח קובץדוח תרומות 2014 לפי נתרם01.05.2015
פתח קובץדוח תרומות 2014 לפי תורם01.05.2015
פתח קובץדוח תרומות 2014 מפורט לפי נתרם01.05.2015
פתח קובץדוח תרומות 2014 מפורט לפי תורם01.05.2015

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2013

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהכותרתתאריך
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2013 לפי נתרם01.05.2014
פתח קובץדוח סיכום תרומות 2013 לפי תורם01.05.2014
פתח קובץדוח תרומות 2013 לפי נתרם01.05.2014
פתח קובץדוח תרומות 2013 לפי תורם01.05.2014
פתח קובץדוח תרומות 2013 מפורט לפי נתרם01.05.2014
פתח קובץדוח תרומות 2013 מפורט לפי תורם01.05.2014

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2012​

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהכותרתתאריך
פתח קובץדוח תרומות לשנת 2012 מפורט לפי תורם01.06.2013
פתח קובץדיווח תרומות לשנת 2012 מפורט לפי נתרם01.06.2013
פתח קובץסיכום דיווח תרומות לשנת 2012 לפי תורם01.06.2013
פתח קובץסיכום דיווח תרומות לשנת 2012 לפי נתרם01.06.2013
פתח קובץדיווח תרומות לשנת 2012 לפי תורם01.06.2013
פתח קובץדיווח תרומות לשנת 2012 לפי נתרם01.06.2013

דוחות סיכום על תרומות שדווחו למשרד הבריאות לשנת 2011

תוצאות 6-1 מתוך 6
קובץ להורדהכותרתתאריך
פתח קובץסיכום דיווח תרומות לשנת 2011 לפי נתרם30.05.2012
פתח קובץסיכום דווח תרומות לשנת 2011 לפי תורם30.05.2012
פתח קובץדוח תרומות לשנת 2011 מפורט לפי נתרם30.05.2012
פתח קובץדוח תרומות לשנת 2011 מפורט לפי תורם30.05.2012
פתח קובץדיווח תרומות לשנת 2011 לפי נתרם30.05.2012
פתח קובץדווח תרומות לשנת 2011 לפי תורם30.05.2012
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה