רישום מזון חדש, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation LinksNovel_Food_Registration

מזון ותזונה

רישום מזון חדש

תיאור השירות

אודות השירות


המעוניין לייצר (לרבות פעולות אריזה), לשווק ולייבא מזון חדש מחויב לקבל אישור ממשרד הבריאות.

מטרת התהליך היא להסדיר רישום מזון חדש, ובכלל זה גם מזונות מהונדסים גנטית
"מזון חדש" יוכנס לרשימת המזונות החדשים לאחר שהבקשה לאישור נבדקה ונמצא כי: 
 • המזון החדש אינו מזיק או עלול להזיק לבריאות, בטיחותו ידועה והוא ראוי למאכל אדם.
 • המזון החדש וייצורו עומדים בכל דרישות החוק.
 • המזון החדש עומד ברמת ניקיון ומפרט המתאימים למזון.
 • סימון המזון החדש אינו מטעה את הצרכן.

הגדרות


"מזון חדש" (novel food)  - מוצר מזון או רכיב מזון המשתייך לאחת מן הקבוצות המפורטות להלן, (למעט אם הוא תוסף תזונה, רכיב של תוסף תזונה, תוסף מזון, חומר טעם וריח או חומר מסייע ייצור):
 • מוצר מזון או רכיב מזון בעל מבנה ראשוני חדש ברמה המולקולרית או אשר עבר שינוי מכוון במבנה הראשוני ברמה המולקולרית, לרבות אורגניזם  מהונדס גנטית.
 • מוצר מזון או רכיב מזון המכיל צמחים, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים, פטריות או אצות או בודד מהם, ואינו כולל אנזימים, אשר אין לגביהם ניסיון רב של צריכה בטוחה לאדם בישראל.
 • מוצר מזון או רכיב מזון שעבר תהליך ייצור שלא השתמשו בו עד כה, למעט תהליך ניקוי וחיטוי, והתהליך גרם לשינוי משמעותי בהרכב המזון או במבנהו או ברכיביו אשר השפיע על ערכו התזונתי, חילוף החומרים בגוף או רמת החומרים הבלתי רצויים במזון.

"מזון מהונדס גנטית" – מזון המכיל חומר שמקורו באורגניזם מהונדס GMO (צמח, בעל חיים או מיקרואורגניזם הקשור למזון).

"הנדסה גנטית" (genetic engineering) – טכנולוגיה לשינוי החומר הגנטי באורגניזם בשיטות של רקומבינציה מכוונת של חומצות גרעין.

"רשימת מזונות חדשים" – רשימת המזונות החדשים המותרים לשיווק בארץ ותנאי השימוש בהם, (כמות מרבית, הרכב, הוראות שימוש, אזהרות וסימון) שערך המנהל במשרד הבריאות. רשימת המזונות החדשים.

שלבי התהליך


 • על הפונה למלא טופס בקשה בצירוף מסמכים נדרשים ולהעבירם לשירות המזון הארצי (בהתאם למפורט להלן). 
 • לאחר קבלת המסמכים בשירות המזון ובדיקתם, יתקיים דיון בוועדה למזון חדש. הוועדה תעביר את המלצתה (לקבלה או לדחיית הרישום של מזון חדש) למנהל שירות המזון לאישור.  במידה שיתקבל אישור המנהל לרישום המזון החדש, תשלח הודעה לפונה ותעודכן רשימת המזונות החדשים. במקרה של דחיית הבקשה, תשלח הודעה לפונה.
 • אם לאחר בדיקת המסמכים יתברר כי חסר מסמך מסוים תוחזר הבקשה ליבואן/ היצרן בליווי טופס הבקשה בציון הסבר על המסמכים שיש להשלים.

ביטול רישום של מזון חדש
מנהל שירות המזון הארצי רשאי לבטל רישום של מזון חדש המופיע ברשימה במידה שהתקבל מידע המצביע כי המזון החדש עלול לסכן את בריאות הציבור ו/או במקרה של אי עמידה בתנאים והדרישות המופיעים ברישום הבקשה, לרבות דרישות הסימון.

פרטי השירות

מקום קבלת השירות


יבואנים - הבקשה תופנה  בכתב למנהל שרות המזון הארצי, רחוב  הארבעה 12 תל אביב
 ת.ד 20301 מיקוד  61203.

יצרנים
- הבקשה תופנה  בכתב לשרות המזון בלשכות הבריאות המחוזיות אשר יעבירו את הבקשה  לשירות המזון הארצי.

מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

משך הטיפול בבקשה

 • ​מענה ראשוני ינתן תוך שלושה שבועות מיום קליטת הבקשה. בשירות המזון הארצי 
 • מענה סופי ינתן בתום תהליך בחינת הבקשה, על-פי המצב התחיקתי של המזון החדש: 
א. מזון חדש, העומד בדרישה לשני אישורים מרשימת הגופים המוסמכים, משך הטיפול בבקשה עד חצי שנה מיום הגשת הבקשה המלאה.
ב. מזון חדש שאינו עומד בדרישה לשני אישורים מרשימת הגופים המוסמכים, משך הטיפול בבקשה עד שנה מיום הגשת הבקשה המלאה 
(כמפורט בנוהל לרישום מזון חדש)

תשלום אגרה

נכון להיום, רישום מזון חדש אינו כרוך בתשלום אגרה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

חוזרים ונהלים