בתי חולים גריאטריים, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdefault

רישוי מוסדות רפואיים

רישוי בתי חולים גריאטריים

בהתאם לפקודת בריאות העם 1940, ולתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) תשכ"ו - 1966, מוסדות רפואיים הנכללים בפקודה ובתקנות, חייבים באישור מראש של משרד הבריאות טרם הקמתם (בניה או הסבה של מבנה קיים, הרחבה או הוספת מיטות) וכן חייבים באישור לפתיחתם, ניהולם והפעלתם (רישום/רישוי).

תעודת הרישום הניתנת לפעילות בית חולים היא לתקופה מוגבלת ויש לחדשה בתום התקופה.

מהו בית חולים גריאטרי?
מוסד רפואי הכולל מחלקות מהסוגים הבאים (חלקם או כולם):
א. מחלקות לטיפול גריאטרי ממושך - גריאטריה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
ב. מחלקות לטיפול גריאטרי פעיל -  סיעוד מורכב, הנשמה ממושכת, טיפול תומך (הוספיס), גריאטריה תת-אקוטית (גריאטריה חריפה, פנימית גריאטרית) וגריאטריה שיקומית.

כאשר שוקלים להעביר קשיש למסגרת מוסדית מחוץ לביתו (המכונה לעתים "בית אבות", "מעון הורים" וכדומה), חשוב לוודא כי לאותה מסגרת יש רישוי מהמשרד הממשלתי המתאים לטיפול במטופלים מהסוג (המצב) של אותו קשיש, לדוגמה:
    • אם קשיש נזקק לשיקום – יש לוודא כי למסגרת יש רישוי ממשרד הבריאות ל"שיקום" או "גריאטריה שיקומית".
    • אם קשיש נזקק לאשפוז סיעודי – יש לוודא כי למסגרת יש רישוי ממשרד הבריאות ל"גריאטריה סיעודית".
    • אם קשיש נזקק לאשפוז במחלקה לתשושי נפש (חולי דמנציה) – יש לוודא כי למסגרת יש רישוי ממשרד הבריאות ל"תשושי נפש".
  • רשימת מוסדות גריאטרים הפועלים ברישיון משרד הבריאות
 
במידה שקשיש הוגדר כ"תשוש" (זקוק לעזרה קלה בלבד בתפקודי היום-יום), והוחלט להעבירו למסגרת חוץ-ביתית (מוסדית) מסוג זה, יש לוודא כי למסגרת יש רישוי ממשרד הרווחה ל"תשושים".
 
השמת הקשיש במסגרת ללא רישוי מתאים – תפגע בקשיש: ראשית מבחינת איכות הטיפול, שכן מסגרת ללא רישוי איננה תחת פיקוח על יישום הסטנדרטים והנהלים הנדרשים כדי לשמור על איכות הטיפול. שנית, שהות במסגרת ללא רישוי עלולה לחשוף את הקשיש, את בני משפחתו ואת המוסד עצמו לתהליכי אכיפה מצד משרד הבריאות (או משרד הרווחה לפי העניין), לרבות סגירת המסגרת ו/או העברת הקשיש למסגרת אחרת – הפועלת ברישוי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה