סטאז' ברפואה בישראל , משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksstage

סטאז' ברפואה בישראל

כל בוגרי  לימודי רפואה, חייבים בביצוע סטאז', על מנת לקבל רישיון קבוע לעיסוק ברפואה בישראל.

שיבוץ לסטאז'

לאחר עמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' תונפק לרופא הרשאה לסטאז' והוא ישובץ באחד ממוסדות הרפואה בארץ.
שיבוצם של הזכאים לסטאז' בבתי חולים בארץ מתבצע על ידי חטיבת הרפואה במשרד הבריאות באמצעות הגרלה.

משך הסטאז'
סטאז' ברפואה בישראל נמשך 12 חודשים מתוכם, חודש אחד חופשה. 
הסטאז' צריך להיעשות ברצף.
את תקופת הסטאז' יש לסיים בתוך שנתיים, לכל היותר, מקבלת ההרשאה לסטאז'. 
לשם חישוב תקופת הסטאז' יכללו חופשה, חופשת מחלה וחופשת לידה על פי דין.

התחלת הסטאז'
את תקופת הסטאז' יש להתחיל לכל המאוחר שנה לאחר קבלת ההודעה על עמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה.
שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה: בחודשים פברואר, אפריל, יולי ונובמבר.

בתי חולים לביצוע הסטאז' 
בבתי חולים בהם מתבצע רק חלק מהסטאז' יבוצעו לפחות 5 חודשי סטאז' במקצועות החובה.
שאר 6 החודשים יבוצעו בכל בית חולים מוכר אחר שיבחר הסטאז'ר, בתאום עם האחראי על הסטאז' בבית החולים בו הסטאז' מתבצע והאחראי על הסטאז' בבית החולים האחר המבוקש.

תורנויות
במהלך הסטאז' חובה לבצע לפחות 4 תורנויות בחודש, סה"כ לפחות 44 תורנויות.
  
הדרכה קלינית לסטאז'רים
בסמוך להתחלת הסטאז' יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטאז'. 

סדנת אוריינטציה
לפני התחלת הסטאז', חובה להשתתף גם בסדנת אוריינטציה המתקיימת במרכז לסימולציה רפואית (מס"ר).
סדנא זו אינה מהווה חלק מהסטאז' ולא ישולם שכר עבור ההשתתפות בה.
ניתן לקבוע מועד לסדנא בטלפון: 03-5305700.

היעדרות בתקופת הסטאז'
תקופת היעדרות מהסטאז' בגין: שרות מילואים, מחלה או לידה, סה"כ עד 30 יום במצטבר, תיחשב כחלק מהסטאז'.
לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש אחד בלבד.
כל תקופה מעבר ל-30 יום תחייב הארכת הסטאז', שלא על חשבון החופשה.
הארכת הסטאז' תיעשה בתאום עם האחראי לסטאז' בבית החולים. בקשה להארכת הסטאז' יש להפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים. 

כשלון בסטאז'
מי שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על הסטאז' באותו מקצוע למשך תקופה זהה, ללא שכר. בתום הסטאז' החוזר יש לעמוד בהצלחה בבחינה בע"פ בפני מנהל המחלקה בה התבצע הסטאז' החוזר ושניים מהרופאים הבכירים באותה מחלקה.
לא ניתן לחזור על סבב בסטאז' יותר מפעם אחת. סטאז'ר שנכשל פעם שנייה באחד ממקצועות החובה, לא יומלץ כי יעסוק ברפואה במדינת ישראל.  


כל שינוי במהלך הסטאז' מחייב קבלת אישור לכך, מראש, הן מהאחראי על הסטאז'רים בבית החולים והן מהאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.  
 
איסור הנפקת מסמכים 
במהלך הסטאז' חל איסור על רישום מרשמים (רצפטים), תעודות לידה, תעודות פטירה, חוות דעת רפואיות ותעודות כלשהן.
כמו כן, אין הסטאז'ר רשאי לחתום על שחרור חולה מחדר מיון, מחלקה בביה"ח או כל מתקן רפואי אחר.
מלבד ההגבלות אלו, על הסטאז'ר חלות כל הזכויות והחובות של רופא מורשה. 

מסלולי הסטאז' 

על פי תקנון הסטאז', קיימים שני מסלולים לסטאז':  
 
 1. Rotating Internship
  12 חודשי הסטאז' כוללים:
  • 9 חודשי חובה (3 חודשים במחלקה פנימית, 2 חודשים במחלקה כירורגית, 2 חודשים במחלקת ילדים, חודש 1 במחלקה לרפואה דחופה, שבועיים במחלקת הרדמה ושבועיים במחלקת טיפול נמרץ).
   2 מחודשי הסטאז' במחלקה פנימית ו-2 חודשי הסטאז' במחלקה כירורגית, חייבים להעשות ברצף. 
  • 2 חודשי בחירה (רצף של חודש אחד בכל מחלקה)
   את חודשי הבחירה ניתן לבצע בכל מחלקה המוכרת להתמחות בארץ, ברפואה ראשונית, במעבדות רפואיות מוכרות ובמכונים רפואיים מוכרים. חודש אחד ניתן לבצע גם בבית חולים אוניברסיטאי בחו"ל. לשם ביצוע חודש אחד בחו"ל יש לקבל אישור האחראי לסטאז'רים בבית החולים בו מתבצע הסטאז'.
   באישור האחראי על הסטאז'רים בבית החולים בו מתבצע הסטאז', ניתן לנצל את 2 חודשי הבחירה מחוץ לביה"ח בו מתבצע הסטאז'.
  • 1 חודש חופשה
 2. Straight Internship
  במסלול זה שלוש אפשרויות בחירה:
  • סטאז' ישיר בפנימית
   12 חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים:
   2 חודשים במחלקה כירורגית, 2 חודשים במחלקה לרפואת ילדים, 1 חודש במחלקה לרפואה דחופה, 6 חודשים במחלקה פנימית ו-1 חודש חופשה.

   את 6 החודשים ברפואה פנימית יש לבצע בחודשים האחרונים לסטאז'.
   ניתן לפצל תקופה זו לעבודה בשני בתי חולים במידה וניתנה לכך הסכמה של שני בתי חולים אלה.
   סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך ברפואה פנימית, ייחשבו לו 6 החודשים של הסטאז' כחלק מההתמחות ברפואה הפנימית.
  • סטאז' ישיר בכירורגיה
   12 חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים:
   3 חודשים במחלקה לרפואה פנימית, 1 חודש במחלקה לרפואת ילדים, 1 חודש במחלקה לרפואה דחופה, 6 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית ו-1 חודש חופשה.

   את 6 החודשים בכירורגיה יש לבצע בחודשים האחרונים לסטאז'.
   ניתן לפצל תקופה זו לעבודה בשני בתי חולים במידה וניתנה לכך הסכמה של שני בתי חולים אלה.
   סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך בכירורגיה כללית, ייחשבו לו 6 החודשים של הסטאז' במחלקה הכירורגית כחלק מההתמחות בכירורגיה כללית.
  • סטאז' ישיר בילדים
   12 חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים:
   3 חודשים במחלקה לרפואה פנימית, 1 חודש במחלקה לרפואת כירורגיה כללית, 1 חודש במחלקה לרפואה דחופה, 6 חודשים במחלקה לרפואת ילדים ו-1 חודש חופשה.  

   את 6 החודשים ברפואת ילדים יש לבצע בחודשים האחרונים לסטאז'.
   ניתן לפצל תקופה זו לעבודה בשני בתי חולים במידה וניתנה לכך הסכמה של שני בתי חולים אלה.
   סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך ברפואת ילדים, ייחשבו לו 6 החודשים  של הסטאז' במחלקה לרפואת ילדים, כחלק מההתמחות ברפואת ילדים.  
 
לידיעה: סטאז'ר שבחר באחד ממסלולי הסטאז', לאחר שהחל בסטאז', לא יוכל לשנות המסלול.
 
יש לוודא בתחילת הסטאז' קבלת פנקס הסטאז' בו ניתן למצוא פרטים נוספים לגבי הסטאז' (בוגרי חו"ל יקבלו את פנקס הסטאז' מהאחראי על הסטאז'רים בבית החולים בו שובצו לסטאז').
 
לאחר סיום הסטאז' בהצלחה, תתעדכן מערכת משרד הבריאות על ידי בתי החולים בהם בוצע הסטאז', והעומדים בדרישות החוק האחרות, יהיו זכאים לרישיון קבוע.