המרכז הלאומי להשתלות - אָדי, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksabout

המרכז הלאומי להשתלות - אָדי

המרכז הלאומי להשתלות - אָדי

המרכז הלאומי להשתלות - מרכז אחד לכולם


המרכז הלאומי להשתלות - אָדי הוקם על ידי משרד הבריאות בשנת 1994 במטרה לייסד בארץ גוף ממלכתי וניטראלי שינהל ויתאם את מערך תרומות האיברים וההשתלות. המרכז מהווה יחידה בתוך משרד הבריאות ועובדיו הם עובדי מדינה. 

המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף היחיד בישראל בו נרשמים להשתלה ובאמצעותו מתקיימת הקצאת איברים להשתלה. בנוסף, לפני כל ניתוח השתלה בארץ, מתורם חי או מתורם נפטר, נדרש אישור פרטני של המרכז הלאומי להשתלות - משרד הבריאות. פעילות המרכז הלאומי להשתלות מעוגנת בחוק השתלות איברים, התשס"ח - 2008
 
מטרות המרכז הלאומי להשתלות:
 • הגדלת מספר תרומות האיברים והרקמות בישראל
 • ניצול אופטימלי של איברים המיועדים להשתלה
 • הפעלת מדיניות הקצאת איברים שוויונית ושקופה
 • ניהול מערך אבטחת איכות בתחום התרומות וההשתלות
 • העלאת מודעות ונכונות הציבור לתרומת איברים
 • הגדלת מאגר החתומים על כרטיס תורם - אָדי 
 • תמיכה וליווי משפחות שתרמו איברים של בני משפחתם, באמצעות הנצחה וקבוצות תמיכה.  
 • הפעלת תכניות להשתלה מתורמים חיים.

המרכז פועל באמצעות ארבעה מערכים:
א. מערך תרומות איברים מתורמים נפטרים 
ב. מערך רישום חולים והקצאת איברים  
ג. מערך להשתלות מתורמים חיים  
ד. מערך הדרכה והסברה
 

א. מערך תרומות איברים מתורמים נפטרים
בכל מרכז רפואי ובית חולים בישראל נמצאת אחות מתאמת השתלה מטעם המרכז הלאומי להשתלות. תפקידה לאתר את התורמים הפוטנציאליים, לבצע את הפנייה למשפחהו לספק לה ליווי ותמיכה מירביים לאורך קבלת ההחלטה על התרומה. 

מתאמת ההשתלה אחראית גם על הדרכת הצוותים הרפואיים בנושא איתור וטיפול בתורמי איברים וקיום הפרוטוקולים הרפואיים הנדרשים להליך התרומה ולהנצלת האיבר. בתפקידן זה המתאמות הן עובדות המרכז הלאומי להשתלות, כפופות למרכז מקצועית ומקבלות ממנו את מלוא ההכשרה והתמיכה הנדרשים לתפקידן. 

לצד מתאמת ההשתלה, פועל בבית החולים, רופא נאמן השתלות, שתפקידו לרכז את הטיפול הרפואי לשימור איברים ואת קידום נושא תרומת איברים בבית החולים. 

למתאמות השתלה ולנאמני ההשתלות אין כל קשר לממתינים להשתלה. קיימת הפרדה מוחלטת בין תהליך התרומה לקבלת החלטות על ההשתלה.


ב. מערך רישום חולים והקצאת איברים
המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף היחידי בישראל המרכז את רישום המועמדים להשתלה מכל הארץ.  החולה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה וצוות יחידת ההשתלות יבצע את רישום החולה. 

רשימת הממתינים להשתלה מנוהלת על-ידי המרכז באופן ממוחשב. המיקום ברשימה נקבע באמצעות קריטריונים אשר גובשו על-ידי ועדת ההיגוי של המרכז והם כוללים את גיל החולה, הדחיפות הרפואית, התאמת רקמות בין התורם לחולה, זמן ההמתנה להשתלה וקריטריונים רפואיים נוספים. המיקום ברשימה משתנה באופן ממוחשב כל העת בהתאם לשינויים בנתונים, לדוגמה: החמרה במצבו הרפואי של הממתין, גריעה או תוספת של ממתינים ועוד.

רק לאחר שמתקבלת אצל מתאמת ההשתלות הסכמה לתרומת איברים, מועברים נתוני התורם למרכז הלאומי להשתלות ומוזנים למערכת הממוחשבת. המערכת מצליבה את נתוני התורם עם נתוני הממתינים ומאתרת את הממתינים המתאימים על-פי החישוב הממוחשב של הקדימות.
ההחלטה על הקצאת האיבר נמצאת בלעדית בידי המרכז הלאומי להשתלות. 


ג. מערך להשתלות מתורמים חיים
המערך עוסק במספר נושאים: 
 • ריכוז הפעילות הקשורה באישור תרומות מתורמים חיים וריכוז ישיבות ועדת ההערכה המרכזית, הפועלת מכח חוק השתלת איברים התשס"ח 2008. 
 • ניהול הטיפול בפיצוי תורמים חיים על-פי חוק השתלת איברים התשס"ח 2008.
 • אישור כל ניתוחי ההשתלה: כל השתלה מתורם חי (כליה, אונת כבד או אונת ריאה) בארץ מבוצעת רק לאחר קבלת אישור המרכז הלאומי להשתלות.
 • פיתוח תוכניות חדשות להשתלה מתורמים חיים.

ד. מערך הדרכה והסברה 
המרכז הלאומי להשתלות אחראי לפתח ולקיים פעילות הדרכה והסברה להעלאת המודעות לתרומות איברים. 

הפעילות לציבור הרחב על קהליו ומגזריו כוללת קמפיינים תקשורתיים לעידוד חתימה עלכרטיס תורם-אָדי הגדלת הנגישות לחתימה, הרצאות לקהל הרחב במסגרות שונות כגון: בתי ספר, צה"ל, מקומות עבודה ועוד. 
הפעילות לצוותים הרפואיים ולמובילי דעה מהדתות השונות כוללת הרצאות, סדנאות, וקורסים אקדמאיים. 
בנוסף, מפתח המרכז תכניות לעידוד החתימות על כרטיס אדי וכן מנהל ומתפעל את מאגר החתומים הארצי. 

יצויין שקיימת עלייה מתמדת במודעות הציבור לצורך בתרומת איברים ונרשם גידול ניכר ברשימת החותמים על כרטיס תורם-אָדי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  

רוצה לתרום כליה?

 

המבקשים לתרום כליה שלא לנתרם מסוים, תרומה אלטרואיסטית, מוזמנים לפנות ישירות למרכז הלאומי להשתלות: adi@moh.health.gov.il 

למידע נוסף בנושא תורמים חיים

 

 

החוק בישראל אוסר על מכירת איברים תמורת כסף או כל טובת הנאה אחרת.