הבטחת רצף הטיפול, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linkscontinuity

הבטחת רצף הטיפול

הבטחת רצף הטיפול

רצף טיפולי

רצף טיפולי משמעו שמירה על רצף בשירות הרפואי הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מסגרות טיפול. הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול, וקיים צורך חיוני בתיעוד מידע עדכני ובהעברתו בין המטפלים להבטחת מתן טיפול רפואי נאות ואיכותי. רצף הטיפול עשוי להתייחס לרצף בתוך היחידה – רופא משפחה מסוים לאורך זמן ומטפלים שונים בתוך היחידה ובצומתי החלפת משמרות המשתפים זה את זה במידע  או לרצף טיפולי במעבר בין היחידות – תיאום, שיתוף פעולה והעברת מידע בין מטפלים שונים במרפאות שונות, בין קופת חולים לבית החולים, בין מחלקות ומתקנים בבית החולים וכן במעבר מאשפוז לשחרור ולהפך. 


רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, והוא מוביל להגברת שביעות הרצון, להפחתת עלויות ולבריאות טובה יותר. שמירת הרצף הטיפולי מהותית במיוחד עבור קבוצת המטופלים הנזקקת יותר לשירותי בריאות, מטופלים קשישים, חולים הסובלים מבעיות בריאות מורכבות, חולים הפגיעים מבחינה נפשית וחולים הסובלים ממחלות כרוניות. 

לרופא המשפחה שהוא גורם הטיפול הראשוני המתאם, המתווך והמקבל מידע לגבי טיפולים נוספים יש תפקיד מרכזי בהבטחת רצף טיפולי לאורך זמן. ממחקרים עולה שלצורך יצירת רצף טיפולי טוב, חשוב שמספקי הטיפול יהיו מעטים ככל האפשר, כלומר שאותם רופאים ילוו את המטופל, ושהמערכת תאפשר גמישות והסתגלות לשינויים בנסיבות חייו של המטופל לאורך זמן, שתהיה שקיפות ונגישות למידע בכל מערכות המידע לגבי המטופל, ושתהיה תקשורת טובה בין כל המטפלים בכל מוסדות הטיפול – בתי החולים, קופות החולים, רופאים מומחים ועוד. 

מערכות מידע

לצורך שמירה על הרצף הטיפולי פותחה טכנולוגיית מחשוב למידע רפואי לאומי בבתי החולים, שמהווה רשת שיתוף מידע, ביחס לטיפול ולתכניות הטיפול, תוך שמירה מרבית על חיסיון המידע הפרטי מפני גורמים שאינם מורשים. לצורך הבטחת תשתית מתאימה יושמה מערכת תקינה אחידה (סטנדרטיזציה) של רשומה רפואית ממוחשבת, שמאפשרת איסוף ותיעוד מידע קליני מכל הארגונים הרפואיים בישראל. התשתית הלאומית המבוססת על מערכות מידע תאפשר זרימת מידע בין הארגונים ותשפר את רצף הטיפול במערכת הבריאות.
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה