סל שירותי בריאות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation LinksSalServices

סל שירותי בריאות

30/01/2012
 
מהו סל שירותי הבריאות הקבוע בחוק?
סל שירותי הבריאות מקיף את מכלול השירותים, התרופות, הציוד והמכשירים הרפואיים שהמבוטחים זכאים לקבל. סל השירותים יינתן למבוטחים לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם, הכול בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ובתקנותיו.
 
כיצד נקבע סל שירותי הבריאות?
סל שירותי הבריאות מעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ונקבע על בסיס שירותי הבריאות שסופקו על ידי קופת חולים כללית ביום 1/1/94 וכן על בסיס שירותי הבריאות שסופקו על ידי משרד הבריאות ביום 31/12/94.
מאז כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נוספו תרופות וטכנולוגיות רפואיות לסל שירותי הבריאות, באישור שר הבריאות, בהתאם לתוספת תקציב שהוקצתה לכך על סמך המלצות ועדה ציבורית.
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, גריעת שירות רפואי או תרופה מסל שירותי הבריאות טעונה אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.


יש חוקים נוספים, המסדירים את זכאותן של אוכלוסיות מוגדרות לשירותי בריאות באחריות גורמים אחרים, מלבד חוק ביטוח בריאות ממלכתי ו
בהם:
 הגורם האחראי​ ​  האוכלוסיה הזכאית לשירותים​ ​
צה"ל חיילים בישרות חובה ומשרתי קבע (למעט חיילים בשירות ללא תשלום (של"ת) וקבוצות מסויימות של מתנדבים)​
המוסד לביטוח לאומי​ ​ ​נפגעי עבודה; יולדות ויילודים באשפוז; נפגעי פעולות איבה
משרד הביטחון​ ​ נכי צה"ל​
משרד האוצר ​ נכי מלחמות הנאצים ונכי רדיפות הנאצים
משרד החינוך ​ ילדים הלומדים במסגרת המוסדות לחינוך מיוחד (זכאות לשירותים פרא-רפואיים)
  

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה