טיפול רפואי בקנביס, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

טיפול רפואי בקנביס

טיפול רפואי בקנביס

טיפול רפואי בקנביס


הגשת בקשה לרישיון להחזקה ושימוש בקנביס רפואי

במסגרת הרפורמה למדיקליזציה ננקטו פעולות על מנת לייעל ולזרז את תהליך הרישוי לשימוש בקנביס רפואי. במסגרת הרפורמה הועבר חלק מהטיפול המנהלתי לחברה חיצונית וכן הוקם ממשק ממוחשב המאפשר לרופא המומחה ולמטופל להזין ישירות את המסמכים הרפואיים. לאחר בדיקתם ואישורם יוכלו המטופלים להדפיס את הרישיון והוראות המסירה ואיתם לגשת לבית המרקחת לצורך רכישת המוצר. 


ניתן לפעול בשתי דרכים לקבלת רישיון להחזקה ושימוש בקנביס רפואי, למטופלים העומדים בקריטריונים המפורטים בנוהל 106 - רישיונות לשימוש בקנביס:


באמצעות רופא המוסמך על ידי היק"ר להנפיק רישיון במעמד הביקור: 

מטופלים יוכלו לגשת בעלות של ביקור במרפאת חוץ לאחד מהרופאים שהוסמכו והורשו על ידי היק"ר להנפיק רישיונות לקנביס רפואי. במידה והרופא המוסמך יחליט לאשר טיפול בקנביס רפואי, הוא ינפיק רישיון במעמד הביקור (וכן ינפיק "הוראות מסירה" לבית המרקחת = "מרשמים"). מרגע הנפקת הרישיון יוכלו המטופלים לרכוש את הקנביס הרפואי באחד מבתי המרקחת המורשים.
רופאים אלו מורשים להנפיק רישיונות במסגרת הרפואה הציבורית ואינם מורשים להנפיק רישיונות בביקור פרטי או במסגרת שר"פ. 

במסגרת רפואה פרטית ניתן להגיש בקשה ליק"ר באמצעות הגשה מקוונת ליק"ר

למטופלים אונקולוגים קיימת האפשרות לקבל את השירות במחלקות האונקולוגיות שבבתי חולים המאפשרים זאת.


הגשת בקשה מקוונת ליק"ר על ידי רופא מומחה: 

מטופלים יוכלו לגשת לרופא מומחה בתחום האינדיקציה הרפואית הרלוונטית. במידה והרופא הנ"ל יחליט להמליץ על הטיפול בקנביס רפואי - ימלא הרופא בקשה באמצעות הגשת בקשה מקוונת ויצרף אליה מסמכים נדרשים במעמד מילוי הבקשה כמפורט בהנחיות לרופא. שימו לב, יש לצרף מסמכים מסוג PDF בלבד.

לאחר הביקור וככל שיידרש, יוכלו המטופלים להוסיף מסמכים ישירות למערכת באמצעות קישור ייעודי למערכת. קישור זה יישלח למטופל כמסרון לטלפון הנייד אשר הוזן בטופס הבקשה. 

בנוסף, יוכלו המטופלים לבצע באמצעות הקישור פעולות נוספות במערכת כמו הוספת או שינוי מיופה כח, שינוי כתובת ועוד, ללא צורך לחזור לרופא.

לאחר שכל החומרים הנדרשים יתקבלו ביק"ר, הבקשה תועבר לבחינת רופא ביק"ר, בעל הסמכת "מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים, ולקבלת החלטה בבקשה.

לאחר הבחינה, הרישיון ו/או מכתב התייחסות לבקשה יישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בטופס הבקשה ישירות אל המטופלים ואל הרופא המטפל.בקשה לדיון חוזר

ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בנוגע להחלטה שניתנה. הבקשה תועבר לדיון בנוכחות שני רופאים מומחים ביק"ר. 

את הבקשה לדיון חוזר יגיש הרופא המטפל באמצעות טופס בקשה לדיון חוזר / ערר.אופן רכישת קנביס רפואי 

במטרה להקל על המטופלים ולקצר את התהליכים, רכישת מוצרי הקנביס הרפואי תתבצע בבתי המרקחת המורשים למכירת קנביס רפואי.


לתשומת לבכם: מטופלים בעלי רישיון בר תוקף יוכלו להמשיך ולרכוש את הקנביס אצל הספקים, על פי רישיונם, או לפנות ליק"ר בבקשה לחידוש רישיונם ולהסבתו לרכש הקנביס בבתי מרקחת.

לאחר חידוש הרישיון רכישת מוצרי הקנביס תתבצע בבתי המרקחת המורשים.


לבירורים ופניות ניתן לפנות למוקד היק"ר בטלפון 08-6268000.

פניות למחלקת מטופלים ניתן לשלוח אל כתובת הדוא"ל: yakar.metupalim@moh.gov.il

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
בתי מרקחת מורשים למכוק קנביס רפואי