אוטיזם, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוטיזם

בריאות הנפש

אוטיזם

הפרעה ברצף האוטיזם (ASD - Autistic Spectrum Disorder) קיימת מגיל הילדות או בשלבים מאוד מוקדמים בהתפתחות, והיא משפיעה על התנהגויות אנושיות בסיסיות, כגון אינטראקציה חברתית, היכולת לתקשר רעיונות ורגשות, דמיון, והיכולת לבסס קשרים עם אחרים. 

 

ילדים עם הפרעה ברצף האוטיזם

זכויות וזכאויות של ילדים אוטיסטים כולל אבחון וטיפול
 
מתן טיפולים פרה רפואיים לילדים בספקטרום האוטיסטי (גילאי 0-18) -  ילדים שלא משובצים במסגרות ייעודיות לילדים אוטיסטים או ילדים מעל גיל 7 זכאים לקבל עד 3 שעות טיפול מאנשי מקצוע פרא-רפואיים ע"י קופות החולים. ניתן לקבל טיפול במקצועות הבאים: פסיכולוג/עו"ס, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק ופיזיותרפיסט.
 
ילדים אשר נמצאים במסגרות ייעודיות ומקבלים סל טיפול בריאותי מקדם אינם זכאים לקבלת טיפול ע"י קופות החולים (גילאי 0-7),
זאת בהתאם ל לפי חוזר מנכ"ל 03/2009, עפ"י תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43) - התשס"ט 2008 .
 
החל מינואר 2012 זכאים ילדים חדשים הפונים לקופת החולים לקבלת הטיפול ע"י מומחים של הקופה בהשתתפות עצמית שנקבעה בקופה. במידה שזמן ההמתנה הוא מעבר ל-4 חודשים – יהיו הילדים זכאים לקבלת טיפול פרטי והחזר ע"י הקופה.
ילדים אשר התחילו את הטיפול לפני ינואר 2012, יוכלו להמשיך אצל מטפלים לפי ההסדר הכספי הקיים (החזרים ע"י הקופה), כדי למנוע פגיעה ברצף הטיפולי.
 
השינויים שחלו לאחר פרסום DSM – 5 (שינויים בהגדרות ושינויים בשירותים)
בשל השינויים שחלו ב-DSM-5 יצא חוזר מנכ"ל 15/13 בנושא אבחון הילדים בספקטרום אוטיזם. החוזר מחייב אבחון עפ"י הקריטריונים החדשים המופיעים ב-5DSM, שכוללים פירוט רמת החומרה בהתייחסות לרמה ההתפתחותית, הרמה הקוגניטיבית (בהתאם לגיל), הערכה תפקודית והערכה של תסמיני האוטיזם.

 

מסגרות יעודיות לילדים עם הפרעה ברצף האוטיזם
קיימות מסגרות שונות המיועדות לילדים עם הפרעה ברצף האוטיזם:

 

 • מעונותיום שיקומיים (גילאי 0-3) שייכים למשרד הרווחה והטיפול המקדם במסגרות הללו ניתן באמצעות העמותות.
 • גני תקשורת (גילאי 3-7) שייכים למשרד החינוך וניתן בהם סל בריאותי מקדם ניתן בנוסף ל-3.5 שעות של טיפול פרא-רפואי (סל משלים משרד החינוך)
 • מסגרת חוץ גנית  - מסגרת הפועלת מחוץ לגן תקשורת או מעון יום שיקומי ומספקת טיפול בריאותי מקדם לילדים בספקטרום האוטיזם המשולבים בגנים במעונות יום רגילים
 
הטיפול הניתן בגני תקשורת, במעונות יום שיקומיים ובאמצעות עמותות
מחקרים מראים שיש חשיבות עליונה בטיפול אינטנסיבי בגיל הרך לילדים עם  הפרעה ברצף האוטיזם –ASD  על מנת לקדם את תפקודם ושילובם בהמשך בחברה (כל ילד בהתאם ליכולתו). ילדים צעירים אשר אובחנו עם ASD והוכרו על ידי משרד הבריאות, זכאים לסל טיפולים הנקרא הטיפול הבריאותי המקדם, אשר כולל:
 • 14 ש"ש (שעות שבועיות) לילד, מתוכם:
  • 10.5 ש"ש – טיפול ישיר עם הילד
  • 3.5 ש"ש – עבודה עקיפה הקשורה לטיפול

השעות יינתנו בהתאם לשיטת הטיפול הנהוגה במסגרת ועפ"י קריטריונים של משרד הבריאות.


סוגי הטיפולים הנכללים בסל
בטיפולים הניתנים במסגרת סל הטיפולים יש לכלול טיפולים ע"י אנשי מקצוע הבאים:
 • קלינאי/ת תקשורת
 • מרפא/ה בעיסוק
 • פסיכולוג/ית
 • רופא/ה
 • טיפול בהבעה ויצירה, טיפול התנהגותי, פיזיותרפיה – יכללו בסל לפי הצורך והגישה הטיפולית.
 
עפ"י חוק על מנת לקבל זכאות לסל הטיפולים שהוזכר, הילד חייב לעבור אבחון מקיף לפי קריטריונים ברורים (כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל 15/13).
 
הטיפול הבריאותי מקדם ניתן באמצעות עמותות אשר עומדות בסטנדרטים של משרד הבריאות (עפ"י אמות המידע המפורסמים באתר).
הטיפולים חייבים להיעשות ע"י מטפל בעל השכלה והכשרה מתאימה ומאושר ע"י משרד הבריאות.
בכל המסגרות משרד הבריאות אחראי על מתן סוג ואיכות הטיפול בלבד.
 
מימוש הזכאות לטיפול בריאותי מקדם
מימוש הזכאות לקבל טיפול בגן תקשורת אפשרי רק לאחר החלטת ועדת ההשמה שקבעה את זכאותו של הילד לגן תקשורת. לאחר קבלת אישור וועדת ההשמה יש להעביר למחלקה לאוטיזם את המסמכים הבאים: 
 • אישור וועדת ההשמה על  זכאותו של הילד לגן תקשורת;
 • אבחון של הרופא (פסיכיאטר ילדים/נירולוג ילדים/רופא התפתחות הילד);
 • אבחון של פסיכולוג קליני או התפתחותי.
במקרה של בקשה לאישור טיפול מקדם בריאות במסגרת חוץ-גנית יש לצרף, במקום אישור ועדת השמה, אישור של מסגרת החוץ שיכולה לקלוט את הילד.
 
את כל המסמכים יש לשלוח בדואר או בדואר אלקטרוני עד ה- 15 ביוני לקראת שנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר שלאחריו.
 
כתובת למשלוח המסמכים: 
המחלקה לאוטיזם, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים, 9101002.
דואר אלקטרוני: Otistim@moh.health.gov.il
 
יש לוודא באמצעות דואר אלקטרוני חוזר כי המסמכים התקבלו. העברת המסמכים וקבלת זכאות ממשרד הבריאות הכרחיים על מנת שהילד יוכל לקבל את הטיפול הבריאותי המקדם על חשבון משרד הבריאות.
 
השתתפות ההורים בעלויות
קיימת השתתפות עצמית של ההורים בעלויות סל הטיפולים לילדים מעל גיל 3, אשר מתעדכנת מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. בשנת 2015-2016 השתתפות ההורים עומדת על סך 633 ₪.


בנושא תשלומי הורים (השתתפות עצמית) לטיפולים מקדמי בריאות, זכויות התלמיד במסגרת החינוכית, נהלים ומידע כללי, ניתן לפנות לעמותה המספקת את הטיפולים בתוך המסגרת.

 
מעורבות ההורים בטיפולים
בכל הגישות הטיפוליות ובמחקרים מודגשת חשיבות המעורבות וההשתתפות של ההורים בטיפולים וביישומם בחיי היומיום בבית. לכן כל תכנית טיפולית תכלול שיתוף והדרכת הורי הילדים, כאשר שעות אלו ניתנות ע"י אנשי המקצוע שהוזכרו לעיל. שעות אלו נחשבות כשעות טיפוליות ישירות בילד בתנאי שהם אכן מכוונות לילד ספציפי והוריו.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה