שיקום בקהילה, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שיקום בקהילה

בריאות הנפש

שיקום בקהילה

שיקום אנשים עם מוגבלות
אדם עם מגבלה מתמודד לעיתים עם חוויות רגשיות קשות, אף מעבר לקיומה של המחלה ועם פגיעה בתפקודים שונים. פעמים רבות, המחלה פורצת במפתיע, גודעת את רצף החיים הרגילים ואדם נקלע למציאות שאינו מכיר, אינו יודע איך להתמודד עמה ואינו יודע איך להשתלב חזרה בחיים בקהילה.

לעיתים עולות שאלות כגון:
מה יהיה איתי?
איך יתייחסו אלי?
מה יחשבו עלי?
איך אוכל ללמוד?
האם אני יכול לעבוד?
 
מטרת השיקום בקהילה היא לאפשר את שיקומם והשתלבותם בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ולשפר את איכות חייהם.

מחלקת השיקום, באגף לבריאות הנפש היא הגוף האחראי במשרד הבריאות על תהליכי השיקום, האגף מתווה מדיניות ומפקח על מערך השיקום בקהילה.
האגף פועל מכוח חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס, 2000. מטרת החוק היא לפעול לשיקומם של אנשים נפגעי נפש ולשילובם בקהילה, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם, ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.


עקרונות המכוונים את תהליך השיקום
  • כל אדם יכול ללמוד, להתפתח ולהשתנות בכל גיל ובכל מצב.
  • שירותי השיקום רואים את האדם במרכז, מאמינים ומתבססים על כוחותיו ויכולותיו.  
  • שירותי השיקום מבוססים על התפיסה השיקומית אשר מושתתת על גישה מכבדת, משתפת ואופטימית, המתייחסת לאדם השלם בתוך החברה והסביבה שלו ורואה בו פוטנציאל הראוי למימוש.
  • תהליך השיקום "נתפר" לכל אדם באופן אישי בהתאם לצרכיו, ערכיו ושאיפותיו.
  • הפעילות השיקומית מתבססת על פיתוח יכולותיו של המשתקם ברמות קושי ובקצב שמביאים לידי צבירת התנסויות חיוביות בכל תחום מתחומי החיים. פיתוח היכולת נעשה דרך הדרכה ישירה ועקיפה (כגון: דוגמא אישית), ודרך חשיפה לאפשרויות ולהזדמנויות שונות.
  • שיתופם של בני המשפחה ושל אנשים הקשורים רגשית לאדם, מסייע לתהליך השיקומי.
  • התקווה היא גורם בסיסי בהתקדמות בחיים בכלל. בתחום השיקום היא תופסת מקום מרכזי, שהולך ומתחזק עם התפשטות הידע על תפיסת ההחלמה (החלמה אין פירושה "הבראה"
    (cure), אלא זוהי דרך חיים לפיה שואף האדם להשיג את המרב בחייו תוך בנייה של זהות אישית וחברתית, ותוך מציאת משמעות ומתוך הכרה במגבלותיו. החלמה אינה תהליך של חזרה למצב בו האדם היה טרם פרוץ מחלתו).
 
זכאות לשיקום - הקריטריונים לזכאות
א. אדם המתמודד עם מגבלה נפשית, שמלאו לו 18 שנה 
ב. אדם הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי פריטים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות, בידי אחד מאלה:
1. פסיכיאטר, שהסמיך השר, לפי הכללים, המבחנים ואמות המידה שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכות;
2. מי שהוסמך לקביעת אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995.

הזכאות לתוכנית שיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית. רשאי לפנות אדם בגיל 18 ומעלה הסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית או מי מטעמו (ראו תהליך קבלת סל שיקום)

תחומי השיקום – "סל שיקום"
השירותים שוועדת השיקום האזורית רשאית לקבוע לגביהם תכנית שיקום מפורטים במדויק בתוספת לחוק השיקום וקרויים "סל שיקום". 
השיקום ניתן בתחומים הבאים :

כיום נמצאים בתהליכי שיקום, כ – 20,000 אנשים עם מגבלה נפשית.
שירותי השיקום מופעלים על-ידי גופים פרטיים ומשרד הבריאות מפקח על הפעלתם בהתאם לחוק ולעקרונות העשייה השיקומית מוכוונת ההחלמה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה