מעקב הריון ובדיקות רפואיות , משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linkspermanent

מעקב הריון ובדיקות רפואיות בהריון

בדיקות הריון

מעקב סדיר אחר ההריון מאפשר זיהוי מוקדם של בעיות בריאותיות העלולות להתעורר במהלך ההריון, את הטיפול בהן ובכך מעלה את הסיכוי להריון תקין וללידת ילוד בריא.
המידע להלן מתייחס לבדיקות המוצעות בשבועות ההריון לנשים ללא גורמי סיכון. על פי הצורך יתכן שינוי במסגרת המעקב אחר ההריון ובהיקף הבדיקות שיומלצו לך. המעקב אחר נשים עם הריון בר סיכון יבוצע בקופות החולים.
המידע המפורט להלן אינו מיועד לספק את כל המידע הנוגע להריון ולבדיקות בהריון ואין בו משום תחליף לייעוץ רפואי פרטני. 

 • במפגש הראשון שלך עם הרופא לקראת ההריון או במהלכו, רצוי שתגיעי עם בן זוגך. במפגש זה יאסוף הרופא מידע רפואי אודותיכם ואודות המשפחה המורחבת שלכם וייקבע אילו בדיקות, טיפולים, התייעצויות וכדומה יש לבצע לקראת ההריון ובמהלכו.
 • רצוי שניהול וריכוז המעקב אחר ההריון יבוצע על ידי גורם אחד. ריבוי מטפלים אינו מבטיח טיפול מיטבי והוא אף עלול להקשות על המעקב והטיפול.
 • בטבלה להלן מפורטות הבדיקות המוצעות לביצוע בעת ההריון, מועד ביצוען ומטרתן . הבדיקות סודרו על-פי שבועות ההריון, או לפי שליש ההריון. מרבית הבדיקות מוצעות באופן שגרתי, לכל אשה הרה ובכל הריון. חלק מהבדיקות מכוונות לגילוי מוקדם של מומים בעובר ועליך להחליט האם את מעוניינת לבצע בדיקות אלה. יתכן שיומלץ לך לבצע בדיקות נוספות, בהתאם לנתוניך האישיים ולמהלך הריונך.
 • חלק מבדיקות ההריון המפורטות כלולות בסל הבריאות וניתנות במסגרת טיפת חלב או קופות החולים, וחלקן אינן כלולות בסל, אך מומלצות על-ידי משרד הבריאות ואיגודים רפואיים מקצועיים. כמו כן, בהתאם לשיקול דעת הרופא המטפל, יתכנו בדיקות נוספות. ניתן לבצע את הבדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות באופן פרטי תמורת תשלום או לפעמים במימון חלקי על-ידי ביטוחים משלימים של קופת החולים או ביטוח פרטי. לפני ביצוע הבדיקות שברצונך לבצע, רצוי לבדוק את זכאותך מול הקופה בה את מבוטחת. 
  יצויין כי הטבלה אינה מתייחסת לכל הבדיקות האפשריות וכי במסגרת הרפואה הפרטית והציבורית, קיים היצע הולך וגדל של בדיקות שונות, שניתן לבצע במהלך ההריון, לרבות בדיקות שאין לגביהן המלצה של גופים מקצועיים רפואיים. בדיקות אלו אינן נמצאות בטבלה.  
 • רשימת הבדיקות משתנה מעת לעת, ולפיכך מומלץ להתעדכן אצל הצוות הרפואי.
 
חשוב להדגיש כי ההחלטה לגבי ביצוע של כל בדיקה היא שלך.

בדיקות מוצעות לפי שבוע ההריון (הטבלה אינה כוללת את כל הבדיקות האפשריות)
*הבדיקות המסומנות בכוכבית (*) מומלצות לכל אישה על-ידי האיגודים המקצועיים ומשרד הבריאות
 
​מועד הביצוע ​הבדיקה ​מטרת הבדיקה מימון הבדיקה​ ​הערות
​לפני ההריון או מוקדם ככל האפשר במהלך ההריון *​בדיקת דם לאיתור נשאים של מחלות העוברות בתורשה. ​איתור זוגות עם סיכון מוגבר ללידת ילוד עם מחלה תורשתית. על-פי הצורך, יבוצעו בדיקות נוספות, לאבחון מצב העובר ​חלק מהבדיקות נכללות בסל. יש לברר זכאותך למימון שאר הבדיקות בקופת החולים שלך. ​יש להתעדכן בכל הריון ולברר אם נוספו בדיקות חדשות שמומלץ לבצען.ניתן לקבל בתחנה עלון בנושא זה.
​מיד לאחר הביקור הראשון בתחנה ורצוי עד שבוע 12 ​* בדיקת דם לספירה, סוג דם ו - Rh, סוכר בצום; נוגדנים לעגבת,ובדיקת שתן לכללית ולתרבית ​איתור חוסר דם, נשאות לתלסמיה, אי התאמה בסוג הדם של בני הזוג, סוכרת טרום-הריונית וזיהום סמוי בשתן. ​הבדיקות כלולות בסך וניתן לבצען בקופת החולים. ​אם ה - Rh שלך שלילי, תבוצע בדיקת נוגדנים ל - Rh. בדיקות נוספות יבוצעו לפי שיקול דעת רפואי.
​שבוע 6-12 ​* אולטראסאונד ​קביעת גיל ההריון, תקינותו ומספר העוברים.  ​הבדיקה כלולה בסל ומבוצעת במכונים שנקבעו על-ידי קופות החולים.
​שבוע 10-12 בדיקת סיסי שליה ​בדיקת הכרומוזומים של העובר, ואבחון מחלה גנטית בעובר ​על-פי המלצה של רופא גנטיקאי. הבדיקה כלולה בסל.
הזכאות תינתן רק למטופלות אשר עברו את התהליך ללא מימון פרטי מלא או חלקי, שלהן או של מי מטעמן (כולל גורם מבטח ושב"ן).
​שבוע: 11+0-13+6 *סקר שליש ראשון, הכולל: 1. שקיפות עורפית באולטראסאונד. 
2. בדיקת דם ל - PAPP-A  ו - free beta HCG
​גילוי מוקדם של מומים שונים וקביעה מוקדמת של רמת הסיכון לתסמונת דאון בעובר. ​הבדיקה כלולה בסל, במימון חלקי של האשה ההרה ​אם התוצאה מצביעה על סיכון מוגבר למום- תופני לייעוץ גנטי.
​שבוע 13-17 ​סקירת מערכות מוקדמת באולטרסאונד ​איתור מומים מולדים או חרגיות במבנה העובר. ​הבדיקה אינה בסל הבדיקה איננה במקום הסקירה בשבוע 19-25.​
​שבוע 16-20 ​*סקר שליש שני: תבחין משולש (חלבון עוברי, HCG, אסטריול). או סקר שליש שני: תבחין מרובע (תבחין משולש +אינהיבין). קביעת רמת סיכון לתסמונת דאון ו/או מומים חמורים במוח ובתעלת העצבים, בדופן הבטן ואחרים​ ​הבדיקה כלולה בסל, במימון חלקי של האשה ההרה.

תבחין מרובע אינו בסל. יש לברר בקופ"ח את זכאותך
למימון הבדיקה.
הבדיקות אינן מבוצעות אחרי שבוע 20 וחשוב לבצען במועד ולפני שבוע זה.

תבחין מרובע יותר רגיש מאשר תבחין משולש לקביעת רמת הסיכון לתסמונת דאון.​
​שבוע 16 ואילך בדיקת מי שפיר ​בדיקת הכרומוזומים של העובר ואבחון מחלה גנטית בעובר. ​הבדיקה כלולה בסל בנשים שגילן מעל 35 בתחילת ההריון,
או על-פי המלצה של גנטיקאי בכל גיל. הזכאות תינתן
רק למטופלות אשר עברו את התהליך ללא מימון פרטי מלא או חלקי, שלהן או של מי מטעמן (כולל גורם מבטח ושב"ן). 
​שבוע 19-25 מומלץ שבוע 20-23 ​*בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות "בסיסית". או בדיקת אולטראסאונד לסקירת מערכות "מקיפה". ​איתור מומים מולדים או חריגות במבנה העובר. הבדיקה מבוצעת באפן שגרתי בכל הריון. ​הבדיקה הבסיסית כלולה בסל. ניתן לבצע סקירת מערכות מקפיה יותר, באופן פרטי ותמורת תשלום. יש לברר זכאותך בקופת החולים. הבדיקה המקיפה נותנת יותר פרטים ומידע על העובר אך אינה כוללת את כל איברי העובר​
​בשליש השני או השלישי של ההריון ​בדיקת אולטראסאונד המכוונת לאיבר מסוים או הממוקדת במצב קליני ספציפי. מתן מענה לשאלה מוגדרת וממוקדת לגבי מום בעובר או מצב רפואי של האם או העובר. ​הבדיקה כלולה בסל בנוכחות התוויה רפואית ובהמלצת רופא.
​שבוע 24-28 ​*ספירת דם, העמסת סוכר. נוגדני Rh (לפי צורך) ​איבחון אנמיה, חשד לסוכרת הריונית. ​בדיקות אלה כלולות בסל ​נוגדני Rh יבדקו רק לנשים עם Rh שלילי.
​השליש השלישי ​בדיקת אולטראסאונד בשליש השלישי. מעקב אחר גדילת העובר ואיבחון תנוחת העובר​. הבדיקה כלולה בסל, בנוכחות התוויה רפואית ובהמלצת רופא.​ מומלץ לכלל הנשים על-ידי איגוד ישראלי למיילדות.​
​לאחר תאריך הלידה המשוער ​*מעקב על-ידי רופא כולל בדיקת אולטראסאונד ומוניטור עוברי. ​לוודא תקינות המשל ההריון. ​הבדיקות כלולות בסל. ​הבדיקות מבוצעות לרוב כל 2-3 ימים, בקופ"ח או בבי"ח, לפי הנחיות הקופה
 


לתשומת לבך:
 • ההחלטה לבצע בדיקות הקשורות לאיתור מומים, כולל תסמונת דאון היא אישית ולא מבוססת רק על שיקול רפואי. רצוי להתייעץ עם הצוות הרפואי לפני ביצוע הבדיקות ולעיין בחוברת הנמצאת בטיפת חלב. 
 • בדיקות סקר שליש ראשון ושליש שני מצביעות על רמת הסיכון בלבד לעובר עם תסמונת דאון או עם בעיה כרומוזומלית אחרת.
 • לצורך אבחנה סופית של תסמונת דאון או בעיה כרומוזומלית אחרת יש לבצע בדיקה חודרנית: סיסי שליה או מי שפיר. המלצת משרד הבריאות והאיגודים הרפואיים היא לשקול ביצוע בדיקה חודרנית רק לאחר ביצוע בדיקות סקר. נשים שאין להן התוויה רפואית לביצוע בדיקה סיסי שליה או מי שפיר או שלא ביצעו בדיקות סקר יכולות לבצע בדיקות מי שפיר או סיסי שליה במימון פרטי.
 • נשים, אשר במועד כניסתן להריון היו בנות 35 ומעלה, או שיש להן התוויה רפואית לאחר יעוץ גנטי, זכאיות לבדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר במימון משרד הבריאות, במכונים המאושרים על-ידי המשרד. הזכאות תינתן רק לגבי מטופלות אשר עברו את כל התהליך ללא מימון פרטי מלא או חלקי, שלהן או של מי מטעמן (כולל גורם מבטח ושב"ן)

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה