מענקי מחקר- שיטות חלופיות לניסויים בבע"ח, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksalternatives

מענקי מחקר- שיטות חלופיות לניסויים בבע"ח

קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר בתחום שיטות חלופיות
לניסויים בבע"ח מטעם המועצה לניסויים בבעלי-חיים


אנו שמחים להודיע על פרסום "קול קורא" להגשת בקשות למענקי מחקר במימון לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות, בשיתוף המועצה לניסויים בבע"ח. יתקבלו לשיפוט והערכה בקשות למימון מענקים בכל תחומי המחקר שיש להם זיקה למציאת חלופות לניסויים בבע"ח.
 
בקשות לסקרי היתכנות בסכומים של עד 150,000 ₪ יש להגיש ללשכת המדען בשלושה עותקים על פי ההנחיות המופיעות בצד שמאל.
 
את ההצעות יחד עם העותקים של תדפיס הטופס האלקטרוני החתום על ידי החוקרים ורשות המחקר יש לשלוח לא יאוחר ממועד 18/09/2017. תישפטנה רק בקשות שתישלחנה עד למועד זה. בקשות שלא תוגשנה על פי ההנחיות, לא תועברנה לשיפוט.
 
יאושרו עד 3 מענקים בשנה, בהתאם לאיכות ההצעות ולתקציב העומד לרשות הקרן.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה