מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות
אגף הרוקחות

מחלקת תמרוקים

סמל משרד הבריאות
המחלקה  פועלת לשמירה על איכות ובטיחות תמרוקים המשווקים במדינת ישראל תוך שמירה על עקרונות בריאות הציבור.
הערכת תיקי תמרוקים לרישום לצורך מתן רישוי לתמרוקים.

בנושאי תמרוקים ניתן לפנות ב:
טלפון: 5400*
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה