אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdefault

אגף לרישוי מקצועות רפואיים

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400*
08-6241010
פקס:02-5655969                                      דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL
שעות פעילות: אין קבלת קהל במשרדי האגף
ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. אישור על מסירת המסמכים יינתן במקום.

 • אחראי ליישום מדיניות המשרד בתחום רישוי והכרה במעמד המקצועי של העוסקים
  במקצועות הבריאות ויועץ להנהלת המשרד בנושאים שבאחריותו.
  (פרט למגזר האחיות ורישום פסיכולוגים).
 • אחראי לקביעת סטנדרטים בכל הקשור לרישוי מקצועי לעובדי הבריאות בארץ, כולל הכשרה,
  סטאז'', מומחיות, בחינות והשתלמויות לקבלת הזכאות.  יוזם תיקונים, שינויים ותוספות
  בחוקים ובתקנות הקשורות לרישוי.
 • אחראי לריכוז ועדות מייעצות לרישוי המקצועות, ועדות בחינה ומשמש גורם ממליץ בנושא
  משמעת במקצועות בריאות על פי סוגיהן.  מייצג את המשרד ומשתתף בועדות, עפ"י מינוי
  מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה. משתתף בפעילות בוועדות הכנסת בכל הקשור
  לחקיקה למקצועות הרפואיים.

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

הודעה לציבור

 

בעקבות מידע שהתקבל באגף לרישוי מקצועות רפואיים בנוגע לתוכניות הלימודים ברפואה, רפואת שיניים ורוקחות המתקיימות במוסדות אוניברסיטאיים שונים בארמניה, הוגשה תלונה למשטרת ישראל ובקשה לחקור את הנושא.
 
נבקש להבהיר כי לעת הזו, לא ניתן להתחייב שהלימודים במקצועות רפואיים והתארים שיינתנו במוסדות האקדמיים בארמניה, יוכרו לשם עיסוק במקצועות אלה בישראל. משכך, מומלץ בשלב זה, לא ללמוד מקצועות רפואיים באוניברסיטאות בארמניה.
 
לימודים כאמור נתונים לשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית של הסטודנט ומומלץ לשקול משמעות האמור לעיל.

רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

 

מידע מפורט על תהליכי קבלת רישיון / תעודה במקצועות הרפואה והבריאות, מועדי בחינות, סילבוסים ומוסדות לימוד מוכרים.