אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdefault

אגף לרישוי מקצועות רפואיים

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:5400*
08-6241010
פקס:02-5655969                            דוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL
שעות פעילות: אין קבלת קהל במשרדי האגף
ניתן למסור מסמכים עבור האגף בקומת הקרקע של המשרד, בעמדת הביטחון. על המסמכים להיות סגורים במעטפה. יש להקפיד לקבל אישור על מסירת המסמכים במקום.

 • אחראי ליישום מדיניות המשרד בתחום רישוי והכרה במעמד המקצועי של העוסקים
  במקצועות הבריאות ויועץ להנהלת המשרד בנושאים שבאחריותו.
  (פרט למגזר האחיות ורישום פסיכולוגים).
 • אחראי לקביעת סטנדרטים בכל הקשור לרישוי מקצועי לעובדי הבריאות בארץ, כולל הכשרה,
  סטאז'', מומחיות, בחינות והשתלמויות לקבלת הזכאות.  יוזם תיקונים, שינויים ותוספות
  בחוקים ובתקנות הקשורות לרישוי.
 • אחראי לריכוז ועדות מייעצות לרישוי המקצועות, ועדות בחינה ומשמש גורם ממליץ בנושא
  משמעת במקצועות בריאות על פי סוגיהן.  מייצג את המשרד ומשתתף בועדות, עפ"י מינוי
  מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה. משתתף בפעילות בוועדות הכנסת בכל הקשור
  לחקיקה למקצועות הרפואיים.

מידע זה קיים גם בשפות:

عربيFrançaisРусскийEnglish

הודעות לציבור

 

לימודים בארמניה

בעקבות מידע שהתקבל באגף לרישוי מקצועות רפואיים בנוגע לתוכניות הלימודים ברפואה, רפואת שיניים ורוקחות המתקיימות במוסדות אוניברסיטאיים שונים בארמניה, הוגשה תלונה למשטרת ישראל ובקשה לחקור את הנושא.

 
נבקש להבהיר כי לעת הזו, לא ניתן להתחייב שהלימודים במקצועות רפואיים והתארים שיינתנו במוסדות האקדמיים בארמניה, יוכרו לשם עיסוק במקצועות אלה בישראל. משכך, מומלץ בשלב זה, לא ללמוד מקצועות רפואיים באוניברסיטאות בארמניה.
 
לימודים כאמור נתונים לשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית של הסטודנט ומומלץ לשקול משמעות האמור לעיל.


לימודים במולדובה

נציגי משרד הבריאות ערכו לאחרונה ביקור בביה"ס לרפואה טסטמיציאנו במולדובה – שם לומדים סטודנטים ישראלים רבים מאוד.


במהלך הביקור נמצא כי קיים פער משמעותי בהוראה הקלינית לסטודנטים לרפואה וזאת, בין השאר, בשל מיעוט השדות הקלינים יחסית למספר הסטודנטים. הוראה קלינית הינה מרכיב מרכזי וחיוני בלימודי הרפואה ואי עמידה נאותה במרכיב חשוב זה, מהווה פגיעה משמעותית ברמת לימודי הרפואה.


משרד הבריאות מבקש להזהיר שנושא החשיפה הקלינית, יילקח בחשבון במכלול השיקולים להחלטה למתן אישור לגשת לבחינת הרישוי בישראל וגם יהווה מרכיב חשוב בבחינת הרישוי עצמה. לפיכך יובהר כי לעת הזו, לא ניתן להתחייב שלימודי הרפואה בביה"ס לרפואה טסטמיציאנו במולדובה, יוכרו לשם מתן היתר לעיסוק במקצוע הרפואה בישראל, לרבות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית.


כמצוין באתר משרד הבריאות, לימודי הרפואה במוסדות בחו"ל נתונים לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הסטודנט ומומלץ לשקול את משמעויות האמור לעיל.


רישוי מקצועות הרפואה והבריאות

 

מידע מפורט על תהליכי קבלת רישיון / תעודה במקצועות הרפואה והבריאות, מועדי בחינות, סילבוסים ומוסדות לימוד מוכרים.