מדען ראשי, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Skip Navigation Linksdefault

מדען ראשי

רחוב
39 מיקוד:
9,101,002
ת"ד:
1,176
כתובת: ירושלים~ירמיהו
נגישות:
​המקום נגיש לאנשים עם מוגבלויות
טלפונים:02-5082163
פקס:02-6725833                                     דוא"ל: Chief.scientist@moh.gov.il
שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-16:00

 

דבר המדען הראשי 
לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות מהווה צומת חשוב בקידום המחקר הרפואי בישראל. למטרה זו, מתרכזת פעילות לשכת המדען בשלושה תחומים עיקריים:

 • ניהול קרן המחקר של המדען הראשי.
  הקרן ממיינת, מתעדפת ושופטת, בתהליך של בקרת עמיתים, מחקרים המוגשים אליה ע"י רופאים וחוקרים ממוסדות המחקר והרפואה בארץ ומממנת את הראויים לכך. בנוסף, ובהליך דומה, בוחרת הקרן במחקרים ראויים וממליצה על מימונם בפני ארגונים נוספים התורמים למחקר הרפואי.
 • רגולציה של מחקר רפואי.
  שר הבריאות הטיל על לשכת המדען הראשי אחריות על יישום ארבעה חוקים המסדירים היבטים שונים של המחקר הרפואי. חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד- 1994 המסדיר אישור ופיקוח על ניסויים בבעלי חיים במוסדות מחקר, בבתי חולים ובמוסדות תעשייה בארץ.
  פעילות הועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם האחראית, בין היתר, על יישום שני חוקים המסדירים את המחקר הגנטי בישראל: חוק מידע גנטי, התשס"א - 2000 וחוק איסור התערבות גנטית, התשנ"ט-1999.

  חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-2008, הקובע את המסגרת החוקית להסמכת מוסדות הרשאים להחזיק ו/או לערוך מחקר במחוללי מחלות ואת הפיקוח על מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים במוסדות מחקר בארץ.
 • מידג"ם- מאגר ישראלי של דגימות ביולוגיות למחקר – הינו מאגר שמטרתו לאפשר גישה זמינה למידע ודגימות שתרמו מטופלים, עבור חוקרים מבתי חולים, מהאקדמיה ומהתעשייה. מידג"ם יסייע למחקרים שיובילו לפיתוח דרכי אבחון חדשות, טיפולים, תרופות וטכנולוגיות חדשות; לטובת הציבור ולהעשרת הידע המדעי, תוך שמירה על פרטיות התורמים.
 • קניין רוחני ופטנטים.
  בלשכת מדען ראשי מרוכז נושא הקניין הרוחני והפטנטים שמקורם במערכת הבריאות הממשלתית. במסגרת זו, פועלת לשכת המדען הראשי בצוות יישום בין - משרדי, שהוקם עפ"י הוראות התכ"מ/ תקשי"ר/ ממונה על השכר/ מנכ"ל משרד הבריאות  בעניין  קניין רוחני: ניהול המחקר ותוצרי הידע במערכת הבריאות הממשלתית. צוות זה מתכנס באופן תדיר במהלך השנה על מנת לדון בסוגיות שוטפות הקשורות לתוצרי הידע במערכת הבריאות הממשלתית. כל הפעולות הקשורות בניהול תוצרי הידע, לרבות: רישום, הגנה, מסחור הידע וויתור על זכויות, מתואמות ומאושרות עם מטה החשב הכללי, נציגים משפטיים וגורמים נוספים הרלוונטיים לעניין.
  ההכנסות המתקבלות כתוצאה ממסחור הידע מתחלקות עפ"י הוראות אלו ובמסגרתן 50% מחלק המדינה בהכנסות אלו מועברים לתקציב המדען הראשי של משרד הבריאות וייעודן הינו לממן פעילות מחקרית במשרד הבריאות ובבתי החולים הממשלתיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המדען הראשי במשרד הבריאות.
 • השתתפות ברשתות מחקר אירופיות.
  לשכת המדען הראשי מייצגת את משרד הבריאות ברשתות מחקר אירופיות הממומנות ע"י האיחוד האירופי בתחומים שונים של מדעי החיים והרפואה ומממנת מחקרים של חוקרים ישראלים בשיתוף עם חוקרים ממדינות שונות באירופה.

 • ללשכת המדען קשר רציף עם מוסדות מחקר בארץ ובחו"ל וכן עם ארגונים לאומיים ובינלאומיים התומכים במחקר.


 
 
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה