גמול השתלמות, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע לאנשי מקצוע

מינהל הסיעוד

גמול השתלמות


​הוועדה לגמול השתלמות לאחיות הינה ועדה פריטטית (רב צדדית) בה חברים נציגי הסתדרות האחיות, שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות. ועדה זו אחראית על מתן אישור לתוכניות לימודים לצורך קבלת גמול השתלמות לאחיות.

כיו"ר הוועדה מכהנת מנהלת המחלקה לאסדרת כח אדם בסיעוד במינהל הסיעוד.

פירוט אופן הפניה לוועדה והמידע הנחוץ לשם הגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים מצוי בנוהל גמול השתלמות
 
הוועדה לגמול השתלמות לאחים ואחיות תתכנס בתאריכים הבאים: 18.2.2020, 23.6.2020, 20.10.2020.

בקשות להגשה לוועדה יתקבלו באמצעות הדואר בלבד, עד חודש ימים לפני מועד קיום הוועדה.
כתובת למשלוח: 
המחלקה לפיתוח מקצועי, מינהל הסיעוד, משרד הבריאות
רחוב ירמיהו 39, 
ת"ד: 1176, 
ירושלים 9101002
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה