הוועדה למניעת פרסום ושווק מזון מזיק, משרד הבריאות
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הוועדה למניעת פרסום ושווק מזון מזיק

הוועדה למניעת פרסום ושווק מזון מזיק

הוועדה למניעת פרסום ושווק מזון מזיק

לאחרונה סיימה את עבודתה הוועדה לאסדרה של תזונה בריאה. הוועדה הוקמה על בסיס ההבנה, שקיים קשר הדוק בין איכות המזון שצורכת האוכלוסייה למגמות התזונה ולשיפור במדדי בריאות הקשורים
לתזונה. מדינות רבות בעולם כבר נקטו צעדי חקיקה הנוגעים למזון, שנועדו לקדם תזונה בריאה. הוועדה דנה בצעדי אסדרה אפשריים בישראל במגוון תחומים.
 
אחת מהמלצות הוועדה הייתה חקיקה בנושא הגבלת פרסום מזון מזיק בדגש, בין השאר, על מוצרים אשר יקבלו סימון שלילי ודגש על ילדים ונוער, בכלל אמצעי הפרסום.
 


 

 מפגש הוועדה מתאריך 22.10.2018

          מפגש הוועדה מתאריך 09.08.2018


          מפגש הוועדה מתאריך  25.06.2018

          מפגש הוועדה מתאריך  26.04.2018


 

 

          מפגש הוועדה מתאריך  31.01.2018